مركز مشاوره آويژه
مشاوره تحصيلي، مشاوره نظام وظيفه، مشاوره خانواده، مشاوره روانشناسي
 
به اين مطلب امتياز دهيد

كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي حال حاضر آخرين مقطع ارائه شده دانشگاه جامع علمي كاربردي مي شد ، كه بدون كنكور است و خصوص ارشد بدون كنكور علمي كاربردي هنوز برنامه و يا طرحي توسط دانشگاه علمي كاربردي ارائه نشده است . كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي بصورت پيوسته و ناپيوسته مي شد . كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي پيوسته اينگونه تعريف مي شود كه پس از دوره متوسطه متقاضي مستقيما وارد دوره كارشناسي مي شود . كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي ناپيوسته اين صورت است كه متقاضي ابتدا وارد دوره كارداني مي شود و بعداز اتمام كارداني از طريق ثبت نام كارداني به كارشناسي وارد دوره كارشناسي مي شود ز جا دارد ذكر كنيم كه دانشگاه علمي كاربردي بصورت كارداني به كارشناسي بدون كنكور دانشجو مي پذيرد . بهتر است بگوييم گذشته دانشگاه علمي كاربردي كنكور داشته ولي اكنون تمامي مقاطع اين دانشگاه بدون آزمون ورودي است .


بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي دانشگاه جامع علمي كاربردي ۹۸


زمان ثبت نام علمي كاربردي دوره كارشناسي

كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي دو مقطع از سال دانشجو مي پذيرد . ابتدا اوايل پاييز ( ورودي مهر ) كه ابتداي زه زماني ثبت نام براي اين مرحله اواخر مرداد است ، و اواسط زمسن ( ورودي بهمن ) كه نيمه دوم دي ماهه شروع زمان ثبت نام براي اين مرحله مي شد . مهلت ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي براي هر دو مرحله محدود مي شد و اين زه كوه مدت متقاضيان يد دفترچه ثبت نام علمي كاربردي همان سال را به خوبي مطالعه كنند و اطلاعات كافي رابطه رشته هاي كارشناسي بدست آورند و سپس از طريق سايت سازمان سنجش براي ثبت نام اقدام كنند . توجه به كوه بودن مهلت ثبت نام و حجم لاي اطلاعات مورد نياز ، متقاضيان مي توانند از طريق مركز مشاوره تحصيلي آويژه از يك مشاوره تحصيلي ثير گذار بهره مند شوند .

 


بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي يزد


ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور تعداد بسيار زيادي رشته را شامل مي شوند . خصوص ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور مي توان صراحت گفت تمام رشته هاي علوم مهندسي ، علوم انساني ، علوم اجتماعي ، و هنر را شامل مي شوند . يك نكته ديگر كه اشاره به آن از اهميت خاصي برخوردار مي شد براي آن دسته از علاقه مندان به رشته هاي زير شاخه پزشكي و پيراپزشكي ، اين است كه مسفانه رشته هاي زير گروه پزشكي مانند دندان پزشكي ، پزشكي و داروسازي ، و رشته هاي زير مجموعه پيرا پزشكي مانند پرسري ، هوشبري ، اق عمل و … ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور جايي ندارند ، و دانشگاه علمي كاربردي اين رشته ها را هيچ مقطع اي ارائه نمي دهد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مشهد بدون كنكور


رشته هاي مهندسي كه ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي جايي ندارند

دانشگاه علمي كاربردي سعي كرده است طيفي از تمامي رشته هاي پر مخاطب از رشته هاي مهندسي ( زير گروه صنعت ) را ارائه دهد . رشته هايي همانند مهندسي برق ، مهندسي معماري ، مهندسي عمران ، مهندسي شيمي ، مهندسي مكانيك ، مهندسي نرم افزار و سخت افزار ، مهندسي شبكه و مهندسي مواد كه بسيار پر طرفدار مي شند توسط اين دانشگاه پوشش داده شده است ، اما چند رشته مهندسي هستند مخاطبين خاص خود را دارند اما مسفانه دانشگاه علمي كاربردي آنها را پوشش نمي دهد . رشته هاي همچون مهندسي هوافضا ، مهندسي هسته اي ، مهندسي انرژي ، مهندسي پزشكي و … . براي اطلاعات بيشتر اين رابطه و شرايط و ضوابط پيرامون ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي داوطلن مي توانند از گروه مشاورين مركز مشاوره تحصيلي آويژه اطلاعات كافي يافت كنند .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مترو تهران


براي اطلاع دقيق از شرايط ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي آويژه

 • كارداني به كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد
 • زمان كنكور كارداني به كارشناسي
 • كنكور كارداني به كارشناسي
 • دفترچه كنكور كارداني به كارشناسي
 • كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد
 • ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي
 • زمان ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي
 • نيج آزمون كارشناسي ارشد
 • سازمان سنجش
 • انتخاب رشته مجازي سازمان سنجش
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي

بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ايران خوو


رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور

رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور را متقاضيان مي توانند از دفترچه ثبت نام علمي كاربردي استخراج كنند . ادامه به تعدادي از رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور  اشاره مي شود ، اما توجه به اينكه هر دانشگاه بر اساس نياز ها و ظرفيت هاي موجود خود هر ساله تغييراتي رشته ها و ظرفيت هايي كه ارائه مي دهد ايجاد مي كنند ، لذا براي آگاهي از تمامي رشته هاي كارشناسي و حتي رشته هاي كارداني بهتر است كه متقاضيان دفترچه ثبت نام علمي كاربردي مربوط به همان سال و همان ورودي را بدقت مطالعه كنند و يا مراكز مشاوره معتبر مانند مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس شند دچار اطلاعات اشته و منسوخ نشوند .


بيشتر بخوانيد: مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي


ليست رشته هاي علمي كاربردي ( مقطع كارشناسي )

مديريت و خدمات : مجموعه حقوق – حسابداري – اقتصاد – مجموعه مديريت . فرهنگ و هنر : آموزش و مترجمي زن – فيلم نامه نويسي – گرافيك – نوازندگي ( ساز هاي كلاسيك و جهاني ، و ايراني ) – طراحي – كارگرداني – عكاسي – زيگري – تربيت بدني . كشاورزي : منابع طبيعي – فراورده هاي لبني و گوشتي – شيلات – امور گلخانه اي – دامپزشكي – امور دامي – صنايع غذايي – امور زراعي .  صنعت : مهندسي مواد – مهندسي مكانيك – مهندسي شيمي – مهندسي عمران – مهندسي سخت افزار و نرم افزار كامپيوتر – مهندسي برق – مهندسي IT – مهندسي معماري – مهندسي صنايع . داوطلن از طريق ثبت نام بدون كنكور مي توانند به تماي اين رشته ها وارد شوند .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارداني به كارشناسي علمي كاربردي بدون كنكور


ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي تهران

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي تهران شامل خيلي از رشته ها مي شود . تمامي رشته هاي زير گروه فرهنگ و هنر ، كشاورزي ، صنعت ، و مديريت و خدمات جز ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي تهران مي شند . دانشگاه جامع كلمي كاربردي تعداد بسيار زيادي واحد آموزشي دارد كه تعداد زيادي از آنها بصورت تخصصي فقط روي رشته هاي يكي از چهار گروه اصلي تمركز دارند و از اين لحاظ خدمات و علوم به روز و كاملي زمينه رشته هايي كه ارائه مي دهند اختيار دانشجو قرار مي دهند ، مانند مجموع واحد هاي آموزشي مربوط به گروه هنر كه تعداد آنها بسيار زياد مي شد و داراي اساتيد مجرب و تجربه اي مي شند .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته فناوري اطلاعات


رشته هاي پر طرفدار مقطع كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي تهران

بر اساس آمار داوطلن وارد شده به دانشگاه و تجربيات مشاوران ، عمده متقاضيان علاقه دارند بيشتر تحصيلات خود را يك سري از رشته هاي خاص ادامه دهند . گروه صنعت بيشتر داوطلن خواسر رشته مهندسي كامپيوتر ، مهندسي برق و مهندسي مكانيك مي شند كه هر رشته گرايش هاي مختلفي را نيز شامل مي شود . گروه هنر عمده متقاضيان علاقه دارند رشته هاي زيگري و موسيقي تحصيل كنند . گروه مديريت و خدمات بخش عمده اي از دانشجويان رشته هاي مديريت ، روانشناسي ، حسابداري و حقوق تحصيل مي كنند . گروه كشاورزي رشته هاي دامپزشكي ، صنايع غذايي و امور زراعي و دامي جز پر مخاطب ترين رشته ها مي شند .


بيشتر بخوانيد:  ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي و رشته هاي آن


براي ثبت نام كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي ما

 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • كارداني به كارشناسي بدون كنكور
 • دفترچه كارشناسي علمي كاربردي مهر
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه انتخاب رشته علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهمن
 • دانشگاه علمي كاربردي مشهد
 • دفترچه رشته هاي علمي كاربردي
 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته حقوق علمي كاربردي

بيشتر بخوانيد:  مشاوره تلفني انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي شيراز

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي شيراز از لحاظ تنوع بسيار پر رنگ مي شد . خصوص ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي شيراز به تعدادي از آن ها به شرح زير مي توان اشاره كرد :

 • مدد كاري اجتماعي ( خانواده )
 • مديريت ( امداد سوانح ( طبيعي ) )
 • مديريت ( بحران اماكن )
 • فناوري اطلاعات ( امنيت اطلاعات )
 • فناوري اطلاعات ( طراحي وب )
 • فناوري سيستم ( سخت افزار )
 • آماد و پشتيني ( سوانح )
 • مديريت ( امداد سوانح ( غير طبيعي ) )
 • مديريت ( عمليات نجات و امداد )
 • فناوري اطلاعات ( تجارت الكترونيك )
 • فناوري اطلاعات ( فناوري اطلاعات )

بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


نكات تكميلي ره رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي شيراز

متقاضيان توجه داشته شند ليست رشته هايي كه مشاهده مي كنند بر اساس دفترچه علمي كاربردي سال گذشته مي شد و براي آگاهي از تغييرات اعمال شده سال جاري و ليست كامل رشته ها مي توانند دفترچه ثبت نام علمي كاربردي سال جاري را مطالعه كنند يا كارشناسان ما مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس حاصل كنند .

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره تحصيلي آويژه
براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه فرماييد

اين راس مركز مشاوره تحصيلي آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره تلفني انتخاب رشته كنكور به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

 

كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي ۹۸

 

 

    

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۰۷:۲۵ ] [ avije ] [ نظرات (0) ]
 
به اين مطلب امتياز دهيد

ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي يزد توجه به اينكه شهر يزد از جمعيت لا و متقاضيان زيادي براي تحصيل بدون كنكور برخوردار است به طبع شامل تعداد زيادي رشته از هر چهار زمينه : صنعت ، كشاورزي ، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر است . ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي يزد رشته هايي همچون شاخه هاي مهندسي مانند : عمران ، معماري ، كامپيوتر ، ملوژي و ديگر گرايش هاي فني مهندسي نام آشنا هستند . ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي يزد برخي رشته هاي گروه كشاورزي از جمله : منابع طبيعي ، امور دامي ، امور زراعي ، شيلات ، صنايع غذايي و محيط زيست نيز وجود دارند . همچنين ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي يزد رشته هايي همچون امداد و نجات ، مديريت بحران ، هتلداري ، گردشگري و بسياري رشته هاي اين چنيني وجود دارد .


بيشتر بخوانيد:  ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي و رشته هاي آن


ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي يزد

ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي يزد تعداد زيادي رشته گنجانده شده كه بخش صنعت : معماري ، عمران ، برق ، مكانيك خوو سيالات و ديگر رشته هاي پرمتقاضي بين متقاضيان به چشم ميخورد . ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي يزد بخش فرهنگ و هنر : تدوين فيلم ، آشپزي ، موسيقي ، سينما ، آرايش و پيرايش مو ، هتلداري طراحي بيروني و گردشگري و امور فرهنگي جاي گرفته اند . ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي بخش كشاورزي همانطور كه پيش از اين گفته شد : دامپزشكي و امور دامي ، شيلات ، غداري ، محيط زيست و منابع طبيعي جاي داده شده اند . دانشگاه علمي كاربردي شهر يزد بخش مديريت نيز داراي رشته هاي حقوق همه گرايش ها مانند رشته حقوق ثبتي  ، مددكاري ، حسابداري مالي و مديريت اماكن ورزشي است .

 


بيشتر بخوانيد: انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


دانشگاه علمي كاربردي يزد بدون كنكور

دانشگاه علمي كاربردي يزد بدون كنكور و هر سال دو نوبت مهر ماه و بهمن ماه اقدام به ثبت نام و جذب دانشجويان و متقاضيان تحصيل بدون كنكور ميكند . اين دانشگاه دارا بودن بسياري از گرايش ها كه لا به تعداد زيادي از آنها اشاره كرديم ، هر ساله تعداد زيادي از نيروي كار متخصص و مورد نياز شهر يزد را تربيت ميكند . دانشگاه علمي كاربردي يزد بدون كنكور دانشجو ميپذيرد و تنها شرط تحصيل آن پرداخت شهريه است . البته مهم است بدانيد كه علاوه بر پرداخت شهريه براي تحصيل مقاطع تحصيلي مختلف يد مهلت قانوني اعلام شده سايت سازمان سنجش يد اقدام به ارائه سوابق تحصيلي و مدارك شناسايي خود به دانشگاه كنيد و بدون انجام اين كار تحصيل اين دانشگاه ممكن نميشد . ثبتنام كارداني به كارشناسي اين دانشگاه نيز همين دو نوبت انجام ميپذيرد .

براي آگاهي از جزئيات ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي يزد ما

 • سامانه سجاد آوا
 • دانشگاه علمي كاربردي مشهد
 • دانشگاه علمي كاربردي انقلاب
 • رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي

 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • رشته پرسري دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي بدون كنكور پيراپزشكي ۹۸
 • آس دانشگاه علمي كاربردي مشهد
 • رشته هاي بدون كنكور غيرانتفاعي مشهد
 • رشته هاي بدون كنكور علوم پزشكي مشهد
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • دانشگاه علمي كاربردي كيش
 • آس ساختمان مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران   
 • پايگاه اطلاع رساني دانشگاه جامع علمي كاربردي
 • آس دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران رشته حسابداري مالي

بيشتر بخوانيد:  مشاوره تلفني انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


ارشد بدون كنكور علمي كاربردي

دانشگاه علمي كاربردي يزد بدون كنكور تنها مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي ناپيوسته دانشجو ميپذيرد و مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري امكان جذب دانشجو ندارد . دانشگاه علمي كاربردي اگر چه سالهاي گذشته مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ثبت نام دانشجو داشت اما سالهاي اخير به دلايل مختلفي امكان جذب دانشجو و ثبت نام آن اين مقطع تحصيلي را ندارد . اما قطعا سالهاي پيش رو مديران اين دانشگاه خواهند توانست زيرساختهاي مربوط به اين مقطع تحصيلي را بوجود بياورند و براي متقاضيان نه چندان كم اين مقطع تحصيلي كور سوي اميد براي تحصيل بدون كنكور مقطع كارشناسي ارشد پديد آورند . مهلت ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي را ميتوانيد سايت دانشگاه جامع علمي كاربردي و يا سايت سازمان سنجش و يا دفترچه ثبت نام علمي كاربردي مشاهده كنيد و اقدام به ثبت نام مهلت قانوني آن كنيد .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي يزد بدون كنكور

ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي يزد بدون كنكور است و بهترين شرايط تحصيل را براي متقاضيان خود اين شهر فراهم كرده است . براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي يزد بدون كنكور ، مقطع كارداني متقاضيان تنها ملزم به ارائه مك ديپلم خود هستند . البته ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي يك نكته وجود دارد و آن هم توجه به شرايط كلي اين دانشگاه است . پذيرش دانشگاه علمي كاربردي شهر يزد براي افرادي كه مك  پيش دانشگاهي ندارند هم تعداد زيادي از رشته ها ممكن است . آن دسته از دانشجوياني كه موفق به ثبتنام نيم ترم مهرماه نشده اند اين امكان براي آنها فراهم آمده كه بهمن ماه اقدام به ثبتنام كنند . البته مهم است بدانيد براي ثبتنام نيمترم بهمن يد دي ماه اقدام كنيد و بقراي اين كار اقدام به تهيه دفترچه علمي كاربردي بهمن كنيد .


بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


رشته هاي كارداني

ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي يزد حاوي رشته هايي مانند روابط عمومي ، مديريت كسب و كار ، معماري  و امور فرهنگي است . البته تعداد زيادي رشته و گرايش اين دانشگاه هر چهر زمينه تخصصي آن وجود دارد كه ما متخصرا آنهارا براي شما بيان ميكنيم . ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي يزد رشته هاي پرمتقاضي مانند حسابداري و اموربورس و امور زرگاني نيز وجود دارد و اين دانشگاه ارائه شده اند . ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي مقطع كارداني و كارشناسي بصورت جداگانه دفترچه اين دانشگاه به شما متقاضيان ارائه شده است . سعي كرديم اين مبحث ليست جامعي از رشته هاي بدون كنكور دانشگاه يزد اختيار شما بگذاريم اما يقينا اين ليست كامل نيست و رشته هاي ديگري نيز وجود دارد كه اطلاع از آنان به پيگيري متقاضي بستگي دارد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مترو تهران


ديگر موارد مربوط به ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي يزد

 • ثبت نام دكترا
 • ثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور
 • سازمان سنجش ثبت نام آموزش و پرورش
 • كنكور كارشناسي
 • سازمان سنجش سراسري
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي بدون كنكور دانشگاه آزاد تهران
 • رشته فيزيوتراپي بدون كنكور
 • سايت دانشگاه علمي كاربردي مشهد
 • دانشگاه علمي كاربردي سنندج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • مهلت ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهمن
 • دفترچه انتخاب رشته علمي كاربردي
 • علمي كاربردي بهشهر
 • علمي كاربردي گنبد كاووس
 • دانشگاه علمي كاربردي كرمانشاه

بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارداني به كارشناسي علمي كاربردي بدون كنكور


ليست دانشگاه هاي علمي كاربردي يزد

ليست دانشگاه هاي علمي كاربردي يزد بطور خلاصه و توجه به آخرين تحقيقات به عمل آمده و واحد هاي علمي ساخته شده اين شهر و توجه به رشته هاي خاص شامل موارد زير است :

 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ ابركوه يزد
 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ جهاد
 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ اردكان يزد
 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ اشكذر يزد
 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ فق يزد
 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ بهزيستي يزد
 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ واحد آموزشي قنات
 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ مجتمع كاشي ميبد
 •  دانشگاه علمي كاربردي يزد _ ميبد
 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ شهيد پاك نژاد يزد
 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ واحد جهاد كشاورزي يزد
 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ واحد صنايع لاستيك يزد
 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ مركز آموزش علمي كاربردي جواد الائمه يزد
 • دانشگاه علمي كاربردي يزد _ فرهنگ و هنر واحد ۱ يزد

بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مشهد بدون كنكور


رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي فرهنگ و هنر يزد

رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي فرهنگ و هنر يزد بسيار زياد و متنوع هستند . ليست دانشگاه هاي علمي كاربردي يزد كه لا گفته شد تعداد زيادي دانشگاه و واحد آموزشي مشاهده كرديم ، اين دانشگاه ها تعداد زيادي رشته تحصيلي مختلف توجه به خواست متقاضيان گنجانده شده است . بخش رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي فرهنگ و هنر يزد نام آشناي رشته هايي همچون : توين ، كارگرداني ، زيگري ، طراحي لس ، گرافيك ، امور فرهنگي ، آشپزي و آرايش و پيرايش مردانه و زنانه به چشم ميخورد . دانشگاه علمي كاربردي هدف مهمي چون تربيت نيروي كار متعهد و كار بلد براي كمك به جهان امروز پديد آمده و مك اين دانشگاه سراسر جهان اعتر دارد و بين المللي است . اين دانشگاه بخش فرهنگ و هنر خود همچنين رشته هاي پرطرفداري همچون موسيقي را نيز دارد .


بيشتر بخوانيد: مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي


براي اطلاع دقيق از ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي يزد ما

 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي مشهد
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اهواز
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تبريز
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي شيراز
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي قم
 • رشته طراحي لس دانشگاه علمي كاربردي
 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • شماره دانشگاه علمي كاربردي سنندج
 • سامانه هم آوا علمي كاربردي
 • دانشگاه علمي كاربردي به انگليسي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران
 • ثبت نام آزمون دكتري

بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


سخن آخر متقاضيان اين دانشگاه

از آنجا كه انتخاب رشته علمي كاربردي موضوع دغدغه آور بسياري از شما متقاضيان تحصيل بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي است شما عزيزان ميتوانيد اطلاعات و جزئيات مورد نظر خود را تماس گرفتن مركز مشاوره تحصيلي آويژه بدست آوريد . اين مركز مشاورين متخصص به امور تحصيلي را خود دارد كه هر گونه مشاوره تحصيلي و اطلاعات مربوط به انتخاب رشته مورد نظر شما را جرگه اطلاعات خود جاي داده اند .

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره تحصيلي آويژه
براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه فرماييد

اين راس مركز مشاوره تحصيلي آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره تلفني انتخاب رشته كنكور به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

 

ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي يزد

 

 

    

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۰۸:۱۳ ] [ avije ] [ نظرات (0) ]
 
به اين مطلب امتياز دهيد

دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران تعداد زيادي از واحد هاي دانشگاهي زير مجموعه دانشگاه جامع علمي كاربردي را تشكيل مي دهند . دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران دو مقطع كارداني و كارشناسي دانشجو مي پذيرند . مجموعه دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران هر ساله دو نوبت مهر ماه و بهمن ماه رشته هاي مختلف دانشجو مي پذيرند . متقاضيان داراي مك ديپلم ( نظام قديم يا جديد ) مي توانند يكي از نو بت هاي مهر يا بهمن براي مقطع كارداني دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران ثبت نام به عمل آورند . همچنين متقاضيان داراي مك كارداني نيز مي توانند رشته مورد علاقه خود مقطع كارشناسي اين دانشگاه ها براي ورودي مهر و يا بهمن اقدام كنند .


بيشتر بخوانيد: مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي


واحد هاي پر پذيرش دانشگاه علمي كاربردي

مجموعه واحد هاي دانشگاه علمي كاربردي بسيار زياد مي شند كه مفصل مورد آنها بحث خواهد شد . ميان واحد هاي مختلف دانشگاه علمي كاربردي تهران مي توان به دو واحد دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد شرق ، و دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد شرق به عنوان بزرگترين و پر پذيرش ترين واحد ها ميان دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران اشاره كرد . اين واحد ها تمامي رشته هاي كارداني و رشته هاي كارشناسي چهار زمينه اصلي كشاورزي ، خدمات ، صنعت ، و فرهنگ و هنر هر ساله دو مرحله دانشجو مي پذيرند . جهت اطلاع از ليست رشته هاي علمي كاربردي اين دو واحد آموزشي مي توانيد به دفترچه علمي كاربردي بهمن و مهر مراجعه كنيد . متقاضيان مي توانند دفترچه ثبت نام علمي كاربردي را از طريق سايت سازمان سنجش بگيرند .

 


بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارداني به كارشناسي علمي كاربردي بدون كنكور


ليست دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران

ليست دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران بصورت كامل ون دفترچه ثبت نام علمي كاربردي شرح داده شده است . بين ليست دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران تعداد تقريبي ۲۱۰-۲۲۰ مورد به چشم مي خورد . ليست دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران دانشگاه هايي وجود دارند كه از لحاظ توليد علم پيش رو مي شند . سيس واحد اصلي و مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي به سال ۱۳۷۱ ز مي گردد و هم اكنون تعداد اساتيد و محققان تمامي مراكز آموزشي اين مجموعه لغ بر پنجاه هزار نفر مي شد . تعدادي از واحد هاي آموزشي مربوط دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران را ادامه مي توانيد مشاهده كنيد ، اما توجه داشته شيد كه اين ليست تنها تعدادي از واحد هاي آموزشي را نشان مي دهد نه تمام آنها را ، زيرا ليست واحد هاي آموزشي زير مجموعه بسيار زياد مي شد .

براي ثبت نام دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران آويژه

 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۷-۹۸
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۸
 • ثبت نام كنكور سراسري
 • دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • ليست رشته هاي علمي كاربردي
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهمن ۹۸
 • دفترچه علمي كاربردي ۹۸
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • ثبت نام كنكور سراسري ۹۸
 • سازمان سنجش سراسري
 • ثبت نام آزمون سراسري سال ۱۳۹۸
 • سازمان سنجش كارشناسي ارشد
 • ثبت نام كنكور ۹۸
 • خريد سريال ثبت نام كنكور ۹۸

بيشتر بخوانيد: پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


ليست برخي از واحد هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران

مركز آموزش علمي كاربردي :

 • جهاد دانشگاهي تهران ۴
 • علوم و فنون فارابي
 • جهاد كشاورزي شهيد زمانپور
 • شركت مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
 • موسسه توسعه آموزشي پژوهشي سينا – تهران
 • شركت استيل آذين
 • شركت بهداشتي دكتر عبيدي
 • فرهنگ و هنر واحد ۴ ، ۵ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۵ ، ۳۱ ، ۳۵ ، ۴۱ ، ۴۴ ، ۴۸ و ۵۵ تهران
 • خبرگزاري فارس
 • شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)
 • شركت خدمات بهداشتي و ماني خاتم‌الانبياء
 • شهيد صياد شيرازي
 • موسسه پژوهش و تبيين گفتمان انقلاب اسلامي
 • ساختمان و شهرسازي تهران
 • دانشكده شهيد مطهري
 • شهيد چمران فاوا
 • امام خميني (ره)
 • اق زرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران
 • فرماندهي انتظامي تهران بزرگ(فاتب)
 • سازمان تبليغات اسلامي تهران
 • دادگستري كل
 • پست و مخابرات
 • سازمان صنايع هوايي
 • گروه صنعتي ايران خوو

بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


ليست دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران بدون كنكور

ليست دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران بدون كنكور شامل تمامي واحد هاي آموزش علمي كاربردي مي شود . جهت اطلاع از ليست دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران بدون كنكور مي توانيد به سامانه آموزش علمي كاربردي مراجعه كنيد و ليست كاملي از واحد هاي آموزشي علمي كاربردي كه شامل ۲۱۴ مورد مي شد را مشاهده كنيد . همچنين اين ليست آس تمام واحد هاي آموزشي علمي كاربردي به همراه شماره تماس مربوط به هر واحد وجود دارد . اين واحد ها تنها دو مقطع كارداني و كارشناسي را بدون آزمون ورودي يا همان كنكور پوشش مي دهند و ارشد بدون كنكور علمي كاربردي عملا براي دانشگاه علمي كاربردي وجود ندارد .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ۹۸


رشته هاي دانشگاه هاي علمي كاربردي

تعداد واحد هاي آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي بسيار زياد بوده و تمامي رشته هاي آموزشي را مقطع كارداني و كارشناسي را بدون كنكور پوشش مي دهند و متقاضيان داراي مك كارداني مي توانند از طريق كارداني به كارشناسي بدون كنكور مي توانند ثبت نام كارداني به كارشناسي را انجام دهند . اما خصوص ليست رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي يد ذكر كرد كه تنها به چند رشته محدود هر مقطع ختم مي شوند و همگي بدون كنكور مي شند ، و رشته هاي اصلي مانند تجهيزات پزشكي ، علوم آزمايشگاهي و دامي ، كارشناسي حرفه اي بهداشت ،  اق عمل ، علوم تغذيه ، شنوايي سنجي ، بهداشت محيط ، مامايي ، بينايي سنجي ، هوشبري ،  پرسري ، فيزيوتراپي و داروسازي جز رشته هاي پيراپزشكي بدون كنكور دانشگاه هاي علمي كاربردي نمي شند .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني براي بدون كنكور علمي كاربردي


مهلت ثبت نام دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران بدون كنكور ورودي بهمن ماه

مهلت ثبت نام دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران بدون كنكور ورودي بهمن ماه محدود مي شد و داوطلن نهايت دقت را ثبت نام به خرج دهند . مهلت ثبت نام دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران بدون كنكور ورودي بهمن ماه نيمه دوم دي ماه آغاز مي شود مهلت ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي براي ورودي بهمن تقري حدود يك هفته يا ده روز به طول مي شد . زمان مهلت انتخاب رشته متقاضيان ورود به كارداني و كارشناسي مي توانند تعداد ۳۰ عدد از كد رشته ها را انتخاب كنند و بعداز قبولي يكي از آنها مي توانند انتخاب واحد هر ترم خود را از طريق سامانه هم آوا علمي كاربردي انجام دهند .


بيشتر بخوانيد:  مشاوره تلفني انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


نكات تكميلي براي ورودي بهمن

چندي بعداز اينكه مهلت ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي براي ورودي بهمن به اتمام برسد ، سايت سازمان سنجش اطلاعيه اي تحت عنوان تكميل ظرفيت دانشگاه علمي كاربردي مي دهد كه نشان مي دهد چه تعداد ظرفيت كدام رشته ها و كدام دانشگاه ها قي مانده و مهلتي براي آن مشخص مي شود كه آن زه زماني متقاضيان جا مانده مي توانند ثبت نام كنند .

جهت اطلاع از جزئيات ثبت نام دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران ما

 • آزمون سنجش
 • نيج كنكور سراسري ۹۸
 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • پايگاه اطلاع رساني دانشگاه جامع علمي كاربردي  
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • آس ساختمان مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • رشته حقوق علمي كاربردي
 • ثبت نام علمي كاربردي
 • دانشگاه علمي كاربردي كيش
 • ثبت نام دانشگاه پيام نور

بيشتر بخوانيد: انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


زمان ثبت نام دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران بدون كنكور ورودي مهر ماه

زمان ثبت نام دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران بدون كنكور ورودي مهر ماه از اواخر مرداد ماه آغاز مي شود . زمان ثبت نام دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران بدون كنكور ورودي مهر ماه پيش از شروع ، توسط سايت سازمان سنجش اطلاع رساني مي شود . معمولا پس از اتمام زمان ثبت نام علمي كاربردي مهلت ثبت نام چند روزي تمديد مي شود كه اين آخرين فرصتي است كه متقاضيان مي توانند براي ثبت نام اقدام كنند . توجه به اين موضوع كه فرصت ثبت نام محدود است و تنها دو ر سال مي شد ، لذا متقاضيان يد نهايت دقت را زمان ثبت نام داشته شند و حتي قبل از شروع آن آن اطلاعات كافي كسب كنند .


بيشتر بخوانيد: رشته عكاسي دانشگاه علمي كاربردي


مشاوره تحصيلي

توجه به محدوديت زماني ثبت نام دانشگاه هر دو ورودي مهر و بهمن ماه ، داوطلن تحصيل دانشگاه علمي كاربردي مي توانند مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس شند و خصوص ثبت نام واحد هاي دانشگاه علمي كاربردي و شرايط پيرامون اين امر مانند شرايط پذيرش ، رشته هاي مختلف كارداني و كارشناسي ، زمان ثبت نام ، مدارك مورد نياز و تكميل ظرفيت براي هر دو مرحله مهر و بهمن اطلاعات كافي بدست آورند . مركز مشاوره تحصيلي آويژه سابقه و تجربه چندين ساله و بكارگيري مشاوران كار بلد مي تواند مشاوره تحصيلي كاربردي براي داوطلن ارائه دهد .

 

ثبت نام دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران

 

 

    

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۳۸:۲۴ ] [ avije ] [ نظرات (0) ]
 
به اين مطلب امتياز دهيد

پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي نكته اي مهم است كه عث جذابيت اين دانشگاه براي متقاضيان شده است . پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي اگرچه بنظر عث اشع شدن زار كار شده اما يد بدانيد كه اين يك تفكر اشته است . پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي اتفاقا عث تربيت نيروهاي متخصص و متعهدي ميشود كه گاها هم اكنون نيز زاركار مشغول هستند . پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي براي افرادي كه توانايي شركت كلاس هاي روزانه را ندارند يا توانايي و وقت شركت كنكور را ندارند يك گزينه عالي است . پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي نه تنها عث اشع زاركار مشاغل مختلف نميشود بلكه عث ميشود افراد مشغول به كار تحصيلات آكادميك خود زمينه رشد خود و جامعه را فراهم كنند . براي پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي اين متن راهنمايي جامعي اختيار شما ميگذاريم .


بيشتر بخوانيد:  ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي و رشته هاي آن


ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمي كاربردي

پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي ساده ترين شرايط ادامه تحصيل را براي متقاضيان فراهم آورده است . براي پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي متقاضيان تنها نيازمند ارائه مك ديپلم هستند . البته پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن هم توجه به شرايط عمومي و اختصاصي اين دانشگاه است . پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي همچنان نياز به پرداخت شهريه تحصيل اين دانشگاه دارد . پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي براي افرادي كه مك  پيش دانشگاهي ندارند هم بسياري از رشته ها دسترس است . پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي حال حاضر تنها دو مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته ممكن است . به احتمال فراوان سال هاي آينده مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري نيز پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي براي متقاضيان ادامه تحصيل اين دانشگاه ممكن خواهد شد .

 


بيشتر بخوانيد: انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي

زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي سوال بسياري از متقاضيان است كه ما اين متن به آن ميپردازيم . بطوردقيق زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دفترچه علمي كاربردي آورده شده است . زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمترم مهرماه و بهمن ماه است . زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي ارائه سوابق تحصيلي متقاضي به دانشگاه الزامي ميشد . زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي براي نيمترم مهرماه دقيقا مرداد ماه است و زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي براي نيمترم بهمن ماه دقيقا دي ماه است . زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دانشجويان يد به تهيه دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اقدام كنند .


بيشتر بخوانيد:  مشاوره تلفني انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


ريخ ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي

زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي براي آنكه متقاضيان اين دانشگاه بسيار زياد هستند هرساله دور سال است . پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي متقاضيان بسيار زيادي هر چهار بخش اصلي اين دانشگاه يعني صنعت ، كشاورزي ، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر دارد . زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي تنها دو مهلت گفته شده است و خارج اين زمان پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي امكان پذير نيست . براي اطلاع دقيق از زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي شما ميتوانيد به سايت سازمان سنجش يا سايت دانشگاه جامع علمي كاربردي مراجعه كنيد .  بياد داشته شيد زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ارائه تمامي مدارك لازم الزامي است و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي بدون داشتن مك ديپلم امكان پذير نميشد .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني براي بدون كنكور علمي كاربردي


مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي

مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي همان طور كه گفته شد دو نيم ترم مهرماه و بهمن ماه است . اشته بسياري از متقاضيان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمي كاربردي اقدام به ثبت نام زماني خارج از مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي است كه نتيجه گرفتن روبرو نخواهد شد . الزامي ترين قانون براي ثبت نام توجه به تهيه دفترچه دانشگاه علمي كاربردي و اقدام مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي است . همانطور كه گفته شد براي اطلاع از مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور جامع دانشگاه علمي كاربردي كافيست به سايت سازمان سنجش مراجعه كرده و يا دفترچه دانشگاه را تهيه كنيم . البته براي اطلاع از مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ميتوان به سايت و سامانه دانشگاه جامع علمي كاربردي نيز مراجعه كرد .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ۹۸


ديگر راه هاي اطلاع از زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي

يك راه ديگر براي اطلاع يافتن از مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي مراجعه به نزديكترين واحد دانشگاهي علمي كاربردي به محل زندگين است . همانطوركه ميدانيد مراجعه به موقع مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي اصلي ترين شرط تحصيل بدون كنكور شما اين دانشگاه است . ثبت نام خارج از مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي امكان پذير نميشد . زمان و مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي دو نيمترم بهمن ماه و مهرماه است و البته اين زمانها اصل هنگام شركت كلاس ها و تحصيل كردن اين دانشگاه است و مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي مهرماه واقع اواسط مردادماه است و مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي بهمن ماه اوايل ديماه ميشد .


بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه اوايل ماه دي است و خارج از اين مهلت پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه امكان پذير نميشد . پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه براي آن دسته از دانشجوياني است كه از ثبتنام مهرماه جا مانده اند و امكان ثبتنام نيم ترم اول سال را نداشته اند . پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي ورودي بهمن ماه هدف جذب تعداد بيشتري از متقاضيان دانشگاه علمي كاربردي جا مانده از  مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي مهرماه شكل گرفته است . براي اطلاع از مهلت پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه همانطور كه گفته شد ميتوانيد به سايت دانشگاه مراجعه كنيد و يا دفترچه دانشگاه را تهيه كنيد . پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه نيز شامل تمام رشته ميشود .

ديگر موارد مربوط به ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي

 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۷-۹۸
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۸
 • ثبت نام كنكور سراسري
 • دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • ليست رشته هاي علمي كاربردي
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهمن ۹۸
 • دفترچه علمي كاربردي ۹۸
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • ثبت نام كنكور سراسري ۹۸
 • سازمان سنجش سراسري
 • ثبت نام آزمون سراسري سال ۱۳۹۸
 • سازمان سنجش كارشناسي ارشد
 • ثبت نام كنكور ۹۸
 • خريد سريال ثبت نام كنكور ۹۸

بيشتر بخوانيد: پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهمن

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه يك فرصت عالي براي كساني است كه امكان ثبتنام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي را ترم قبل از اين نداشته اند . پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي هدف تربيت دانشجويان علاقمند به تحصيل آكادميكي كه توان شركت كنكور را ندارند شكل گرفته است . براي پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه متقاضيان همچنين يد تمامي مدارك لازم و سوابق تحصيلي خواسته شده را مهلت ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي به دانشگاه مدنظر خود ارائه كنند . مهلت پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه بطور دقيق سايت سازمان سنجش منج ميگردد . شما عزيزان براي اطلاع دقيق از پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه ميتوانيد مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس حاصل نماييد و از اطلاعات مشاورين ما بهرمند شويد . 


بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارداني به كارشناسي علمي كاربردي بدون كنكور


پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي مهر ماه

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي مهر ماه معمولا اواسط مرداد انجام ميگيرد . پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي مهر ماه نيز مانند ورودي بهمن ماه نيازمند ارائه مدارك و سوابق تحصيلي زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي است . پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي مهر ماه براي افرادي كه امكان شركت كنكور را ندارند و يا از پذيرش كنكور زمانده اند يك گزينه بسيار مفيد است . پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي مهر ماه هر شهري امكان ثبتنام تعدادي زيادي رشته تحصيلي براي رفاه حال دانشجويان پديد آمده و زمان ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ساده ترين شرايط امكانپذير است . دانشجويان علاقمند به پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي مهر ماه ميتوانند به سايت سازمان سنجش مراجعه كنند جزئيات ثبتنام را يابند .

 


بيشتر بخوانيد: مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي


ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مهر

پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي مهر ماه تنها مهلت زماني اعلام شده از سوي دانشگاه امكان دارد . آن دسته از افراد كه از پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي مهر ماه جا مانده اند ميتوانند براي ترم بهمن اقدام كنند . بطوركل پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي مهر ماه متقاضيان بيشتري دارد زيرا معمولا افرادي كه كنكور قبول نشده اند و علاقه اي به شركت كنكور سال بعد ندارند علاقمند به پذيرش بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ورودي مهر ماه هستند . اين دانشگاه اگرچه كنكور ندارد اما شهريه تحصيلي مخصوص به خود را دارد و دانشجويان آن ملزم به پرداخت آن هر ترم هستند . پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي ورودي مهر ماه از اين جهت كه شهريه دارد عث ايجاد اين تفكر ميشود كه براي دانشجويان بزاعت كم امكانپذير نيست اما اين تصوري غلط است .


بيشتر بخوانيد: رشته آشپزي دانشگاه علمي كاربردي


پذيرش رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي

پذيرش رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي هر ساله دو ر انجام ميگيرد . از مهمترين شرايط پذيرش رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي ميتوان پرداخت شهريه را نام برد . زير گروه هاي مديريت و فرهنگ و هنر كه پرطرفدارترين دسته از ميان رشته هاي بدون كنكور اين دانشگاه هستند . پذيرش رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي كه ميتوان گفت ۷۰ صد رشته هاي موجود دانشگاههاي كشور را شامل ميشوند هرساله انجام ميگيرد . پذيرش رشته هاي بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي رشته هاي پيراپزشكي امكان پذير نميشد زيرا اين رشته ها بسيار پرطرفدار و پر متقاضي هستند و امكان ثبتنام بدون كنكور آنها وجود ندارد . پذيرش رشته هاي بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي توجه به خواست جامعه و نياز متقاضياني كه شرايط ادامه تحصيل آكادميك دانشگاه هاي كنكوردار مثل سراسري و آزاد را ندارند ايجاد شده است .


بيشتر بخوانيد: رشته عكاسي دانشگاه علمي كاربردي


نكات مهمي كه دانشجويان و متقاضيان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي يد از آن مطلع شند

از مهم ترين نكاتي كه شما عزيزان يد از آن مطلع شويد اين است كه دانشگاه علمي كاربردي نيازمند مك ديپلم كسب معدل حد نساب مربوط به اين دانشگاه است و بدون دارا بودن اين مك امكان ادامه تحصيل اين دانشگاه وجود ندارد . البته اين نكته كه برخي رشته هاي اين دانشگاه وجود مك پيش دانشگاهي نيز الزامي است خود حائز اهميت است . بطور كل شما عزيزان براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي يد مهلت قانوني اعلام شده از سوي دانشگاه به واحد دانشگاهي مد نظر خودن مراجعه كنيد و بصورت حضوري ثبت نام كنيد و امكان ثبت نام غير حضوري هنوز اين دانشگاه وجود ندارد . توجه به شرايط اختصاصي و عمومي تحصيل هر دانشگاهي يك امر الزامي است . از شرايط اختصاصي اين دانشگاه همانطور كه قبل گفته شد ميتوان به پرداخت شهريه هر ترم اشاره كرد .

جهت اطلاع از جزئيات ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي آويژه

 • آزمون سنجش
 • نيج كنكور سراسري ۹۸
 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • پايگاه اطلاع رساني دانشگاه جامع علمي كاربردي  
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • آس ساختمان مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • رشته حقوق علمي كاربردي
 • ثبت نام علمي كاربردي
 • دانشگاه علمي كاربردي كيش
 • ثبت نام دانشگاه پيام نور

بيشتر بخوانيد: ثبت نام رشته آرايشگري دانشگاه علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي چيست ؟

از مداركي كه شما عزيزان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي به آن نيازمند هستيد قبل به مك ديپلم و بعضي رشته ها مك پيش دانشگاهي اشاره كرديم . ديگر مداركي كه عموما ثبت نام هر دانشگاهي اعم از آزاد و سراسري ، دولتي و غير دولتي نياز است ، مدارك شناسايي فرد اعم از كارت ملي ، شناسنامه ، كارت پايان خدمت سرزي ( براي آقايان ) و ديگر مدارك خواست شده سايت سازمان سنجش است . معمولا ثبتنام هر دانشگاهي كپي از تمام مدارك تحصيلي و چند قطعه عكس الزامي است . دانشجويان هنگام ثبتنام كارت دانشجويي خود را يافت ميكنند و اين كارت را يد پايان تحصيلات خود حفظ و نگهداري كنند . وجود كارت دانشجويي براي خواست كارت ورود به جلسه امتحاني يك امر الزامي است و دانشجو براي بسياري از امور آموزشي ديگر نيز به آن نيازمند است .


بيشتر بخوانيد: رشته حسابداري دانشگاه علمي كاربردي


تكميل ظرفيت دانشگاه علمي كاربردي

همانند ساير دانشگاه هاي مشغول به فعاليت دانشگاه علمي كاربردي نيز يك مهلت تكميل ظرفيت دارد كه دانشجويان ميتوانند سايت دانشگاه جامع علمي كاربردي از آن مطلع شوند . معمولا تكميل ظرفيت دانشگاه علمي كاربردي اندكي پس از ثبت نام هر ترم تحصيلي است .

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره تحصيلي آويژه
براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه فرماييد

اين راس مركز مشاوره تحصيلي آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره انتخاب رشته دانشگاه دولتي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

 

ثبت نام و پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي

 

 

    

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۳۸:۰۸ ] [ avije ] [ نظرات (0) ]
 
به اين مطلب امتياز دهيد

رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي چهار زمينه دسته بندي ميشوند . چهار بخش مربوط به اين دانشگاه : كشاورزي ، صنعت ، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر ميشند . رشته هاي علمي كاربردي بسيار متنوع و زياد هستند و متقاضيان اين رشته ها تنها دارا بودن مك ديپلم ميتوانند براي ثبت نام اين دانشگاه ها اقدام كنند . رشته هاي علمي كاربردي هر ساله تعداد زيادي دانشجو چهار زمينه گفته شده ثبت نام ميكند . براي تحصيل دانشگاه علمي كاربردي و انتخاب رشته هاي علمي كاربردي متقاضيان نياز به شركت هيچ آزمون و كنكوري ندارند و واقع اين دانشگاه بدون كنكور است . ليست رشته هاي علمي كاربردي دفترچه ثبت نام علمي كاربردي بطور كامل آورده شده است . دانشگاه علمي كاربردي دو مقطع كارداني و كارشناسي هر ساله تعداد زيادي متقاضي و دانشجو ثبت نام ميكند .


بيشتر بخوانيد: رشته عكاسي دانشگاه علمي كاربردي


دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه جامع علمي كاربردي هدف تربيت نيروي كار متخصص و ماهر زار كار و براي كمك به چرخه صنعت و اقتصاد كشور به وجود آمده است . رشته هاي علمي كاربردي هدف كمك به افرادي كه امكان ادامه تحصيل كنكور و كلاس هاي روزانه و يم اداري را ندارند بوجود آمده است و براي اين افراد كه دوست دارند زمينه شغلي خود از طريق آكادميك ادامه تحصيل دهند بهترين انتخاب است . امكان تحصيل رشته هاي پيراپزشكي بدون كنكور وجود ندارد . رشته هاي پيرا پزشكي اين دانشگاه بسيار محدود هستند . دانشگاه علمي كاربردي تنها مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دانشجو ميپذيرد و امكان جذب دانشجو مقطع كارشناسي را ندارد . مهلت ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي هر ساله دو نيمترم مهرماه و بهمن ماه است و خارج از اين زمان دانشجو امكان ثبت نام نخواهد داشت .

 


بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارداني به كارشناسي علمي كاربردي


رشته هاي علمي كاربردي مقطع كارشناسي

رشته هاي علمي كاربردي مقطع كارشناسي بسيار زياد و متنوع هستند اما تعداد آنها به طبع از گرايش هاي موجود كارداني كمتر است . رشته هاي علمي كاربردي مقطع كارشناسي هنگام ثبت نام نيازمند به مك مرتبط مقطع كارداني است . توجه به دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي متقاضيان ميتوانند از مهلت دقيق ثبت نام اين دانشگاه مطلع شوند . ثبت نام رشته هاي علمي كاربردي مقطع كارشناسي مهرماه و بهمن ماه امكان پذير است . ثبت نام رشته هاي علمي كاربردي مقطع كارشناسي براي نيمترم مهرماه مرداد ماه است و براي بهمن ماه دي ماه انجام ميگيرد . براي اطلاع از رشته هاي كارداني و رشته هاي كارشناسي شما عزيزان ميتوانيد به سامانه آموزش علمي كاربردي مراجعه كنيد . رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي تقري هشد صد رشته هاي دانشگاهي را بر ميگيرند .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني براي بدون كنكور علمي كاربردي


براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي آويژه

 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي مشهد
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اهواز
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تبريز
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي شيراز
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي قم
 • رشته طراحي لس دانشگاه علمي كاربردي
 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • شماره دانشگاه علمي كاربردي سنندج
 • سامانه هم آوا علمي كاربردي
 • دانشگاه علمي كاربردي به انگليسي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران
 • ثبت نام آزمون دكتري

بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارشناسي بدون كنكور علمي كاربردي


ليست رشته هاي علمي كاربردي مقطع كارداني

ليست رشته هاي علمي كاربردي مقطع كارداني شامل تعداد زيادي رشته هر چهار بخش صنعت ، كشاورزي ، فرهنگ و هنر و مديريت و خدمات اجتماعي است . ليست رشته هاي علمي كاربردي مقطع كارداني شامل تعداد  زيادي رشته از جمله تمام گرايش هاي حقوق ، مهندسي ، حسابداري ، هنر و … ميشد . اين ليست اگرچه جاي رشته هاي پرطرفدار پيراپزشكي مثل پرسري ، علوم آزمايشگاهي ، فيزيوتراپي و … خالي است اما سالهاي آينده دانشگاه علمي كاربردي بستره مناسب براي ثبت نام اين رشته ها بصورت بدون كنكور را نيز فراهم خواهد كرد . همانطور كه ميدانيد اين رشته از آنجا كه زاركار پر آمدي دارد متقاضيان بسياري را نيز دارد كه دانشگاه علمي كاربردي هنوز بستره لازم براي ثبت نام بدون كنكور اين رشته ها را فراهم نياورده است و آينده قطعا خواهد توانست بستره مناسب را ايجاد كند .


بيشتر بخوانيد: مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي


رشته هاي علمي كاربردي تهران

رشته هاي علمي كاربردي تهران از آنجا كه شهر تهران پايتخت ايران است بسيار گسترده تر و متنوع تر هستند و اين دانشگاه شهر تهران مراكز بسياري را خود جاي داده است . رشته هاي علمي كاربردي تهران هر دو مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و هر دو نيمترم مهر ماه و بهمن ماه براي متقاضيان امكان ثبت نام دارند و متقاضيان ميتوانند مهلت اعلام شده سايت اين دانشگاه و يا سايت سازمان سنجش اين رشته ها ثبت نام كنند و ادامه تحصيل بدهند . دانشگاه علمي كاربردي شهر تهران تعداد زيادي از رشته ها گرايشهاي مختلف مانند : علوم دامي ، حقوق ، زرگان ، زاريابي ، مهندسي عمران ، معماري ، گرافيك ، عكاسي و بسياري رشته هاي ديگر تيس ميشوند . امكان تحصيل بدون كنكور اين دانشگاه عث محبوبيت زياد اين دانشگاه شده است .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي شيراز


رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي

رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي بخش مديريت شامل : زرگاني ، حسابداري ، حقوق تمام گرايش ها مانند حقوق ثبتي ، زاريابي ، امور بورس و … ميشوند . رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي بخش كشاورزي شامل : علوم دامي ، كشاورزي ، علوم آزمايشگاهي دامي ، پرورش آبزيان ، غداري ، غني ، مديريت و ساخت گلخانه و … ميشوند . بخش صنعت اين دانشگاه شامل رشته هاي بسياري مانند مهندسي عمران ، مهندسي معماري ، ساخت مبلمان ، تعمير قطعات هواپيما ، مهندسي هوافضا و … است . و بخش هنر ميتوان به رشته هايي مانند عكاسي ، گرافيك ، آشپزي ، طراحي لس ، كارگرداني و تدوين و … اشاره كرد . بطور كل اين دانشگاه رشته هاي بسياري براي تيس خود جاي داده كه متقاضيان بدون كنكور و شرايط سخت و به دلخواه ميتوانند آنها ادامه تحصيل بدهند .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ۹۸


ديگر موارد مربوط به دانشگاه علمي كاربردي

 • ثبت نام دكترا
 • ثبت نام كارداني به كارشناسي بدون كنكور
 • سازمان سنجش ثبت نام آموزش و پرورش
 • كنكور كارشناسي
 • سازمان سنجش سراسري
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي بدون كنكور دانشگاه آزاد تهران
 • رشته فيزيوتراپي بدون كنكور
 • سايت دانشگاه علمي كاربردي مشهد
 • دانشگاه علمي كاربردي سنندج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۷-۹۸
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۸
 • مهلت ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۷-۹۸
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهمن ۹۸
 • دفترچه انتخاب رشته علمي كاربردي
 • علمي كاربردي بهشهر
 • علمي كاربردي گنبد كاووس
 • دانشگاه علمي كاربردي كرمانشاه

بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارداني به كارشناسي علمي كاربردي بدون كنكور


ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج

رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج به سبب كوچك بودن اين شهر اندكي محدود تر هستند . تمام رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج  نيز مانند شهر هاي ديگر تنها مقطع كارداني و كارشناسي امكان ادامه تحصيل دارند . همه رشته هاي گفته شده پاراگراف قبل دانشگاه كرج امكان ادامه تحصيل دارند و همانطور كه گفته شد اين دانشگاه تنها رشته هاي پيراپزشكي محدوديت آن هم به  سبب پرمتقاضي بودن همراه هستند . دانشگاه علمي كاربردي براي ثبت نام هيچ محدوديت خاصي وجود ندارد و  تنها شرط ثبت نام اين دانشگاه پرداخت شهريه است . شهريه دانشگاه علمي كاربردي از ساير دانشگاه هاي غيردولتي بسيار كمتر است . اين دانشگاه نيز مانند ساير دانشگاه ها شرايط عمومي و اختصاصي را دارد . براي اطلاع از ساير شرايط ثبت اين دانشگاه شما عزيزان ميتوانيد به نزديكترين واحد دانشگاهي به محل زندگي خود مراجعه كنيد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي تهران


روش هايي كه شما عزيزان ميتوانيد استفاده از آن اطلاعات جامعي مورد دانشگاه علمي كاربردي بدست آوريد

دانشگاه علمي كاربردي هر سال بدون هيچگونه آزمون و دو نيمترم براي كمك به آن دسته از دانشجويان كه امكان ادامه تحصيل كنكور و زمان اداري را ندارند دانشجو ميپذيرد . دانشگاه علمي كاربردي دارا بودن مراكز بيشمار و همچنين اساتيد تحصيل كرده تمامي رشته ها و زمينه هاي علمي يكي از دانشگاه هاي بسيار پر متقاضي كشور ايران است و تنها هدف تربيت نيروي كار ماهر و متعهد براي كمك به چرخه اقتصاد ، صنعت و فرهنگ به وجود آمده است . شما عزيزان ميتوانيد براي اطلاع كامل از هرگونه مشاوره تحصيلي ميتوانيد مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس حاصل كنيد و از اطلاعات كامل مشاورين متخصص ما هر امر تحصيلي كه مورد نظر شماست بهرمند شويد . اين مركز ميتواند پاسخي براي تمامي سوالات شما مورد ادامه تحصيل دانشگاه علمي كاربردي و شهريه و جزئيات ثبت نام آن شد .

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره تحصيلي آويژه
براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه فرماييد

اين راس مركز مشاوره تحصيلي آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره انتخاب رشته دانشگاه دولتي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .


بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


براي آگاهي از جزئيات ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي ما

 • سامانه سجاد آوا
 • دانشگاه علمي كاربردي مشهد
 • دانشگاه علمي كاربردي انقلاب
 • رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي

 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • رشته پرسري دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي بدون كنكور پيراپزشكي ۹۸
 • آس دانشگاه علمي كاربردي مشهد
 • رشته هاي بدون كنكور غيرانتفاعي مشهد
 • رشته هاي بدون كنكور علوم پزشكي مشهد
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • دانشگاه علمي كاربردي كيش
 • آس ساختمان مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران   
 • پايگاه اطلاع رساني دانشگاه جامع علمي كاربردي
 • آس دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران رشته حسابداري مالي
 

ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي و رشته هاي آن

 

 

    

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۲۱:۴۷ ] [ avije ] [ نظرات (0) ]
 
به اين مطلب امتياز دهيد

دانشگاه علمي كاربردي شيراز يكي از معتبر ترين و مجهز ترين واحد هاي دانشگاه جامع علمي كاربردي مي شد . اين دانشگاه فعاليت خود را سال ۱۳۷۵ ارائه دوره كارداني رشته هاي مختلف شروع كرد . اين دانشگاه ابتدا هدف هايي نظر داشت كه اتكا به آن ها اين واحد را بنا نهاد . اهدافي همچون شناخت نياز هاي اسن فارس زمينه هاي كشاورزي ، صنعت ، خدمات ، فرهنگ و هنر ، و آموزش . دانشگاه علمي كاربردي شيراز راسي براورده كردن نياز ها و تربيت نيروي متخصص زمينه هاي مختلف ، اساتيد و محققان كارآمد و تجربه را بكار گرفته است و شرايط آموزشي مناسبي را براي اين امر فراهم ديده است .

 


بيشتر بخوانيد: انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


مقاطع ارائه شده توسط دانشگاه علمي كاربردي شيراز

دانشگاه علمي كاربردي شيراز همانند ديگر واحد هاي آموزشي دانشگاه علمي كاربردي مقطع كارداني و كارشناسي را ارائه مي دهد . اين دانشگاه براي مقاطع مختلف آزمون ورودي ندارد و از اين رو داوطلن مي توانند توسط كارداني بدون كنكور به مقطع كارداني ، و توسط كارداني به كارشناسي بدون كنكور به مقطع كارشناسي وارد شده و تحصيل كنند . توجه كنيد كه نه تنها اين دانشگاه بلكه هيچ دانشگاه علمي كاربردي ديگري مقطع كارشناسي ارشد ارائه نمي دهد و لذا ارشد بدون كنكور علمي كاربردي هنوز توسط هيچ واحد آموزشي زير نظر دانشگاه جامع علمي كاربردي ارائه نگرديده است . شرايط ثبت نام كارداني به كارشناسي و هم چنين كارداني اين دانشگاه ادامه مختصرا بررسي مي شود .


بيشتر بخوانيد:  مشاوره تلفني انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي شيراز

ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي شيراز را داوطلن مي توانند از طريق دفترچه ثبت نام علمي كاربردي مشاهده كنند . ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي شيراز براي ورودي هاي بهمن و مهر ماه تفاوت اندكي دارد كه داوطلن مي توانند ليست رشته هاي ورودي مهر را از دفترچه علمي كاربردي مهر و ليست رشته هاي ورودي بهمن را از دفترچه علمي كاربردي بهمن كه توسط سايت سازمان سنجش ارائه مي گردد ، استخراج كنند . خلاصه اي از رشته هاي ارائه شد براي دوره كارداني به اين شرح مي شد : حسابداري ، زيگري  ، مكانيك خوو و خوو هاي زرهي ، تربيت بدني ، مربيگري آمادگي جسماني ، روانشناسي  ، مربيگري تيراندازي ، موسيقي  ، مكانيك ، برق ، IT ، مديريت ، امور اداري ، امور دفتري و … ادامه ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي شيراز براي مقطع كارشناسي را بررسي مي كنيم .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني براي بدون كنكور علمي كاربردي


رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي شيراز

ليست رشته هاي علمي كاربردي دانشگاه شيراز مقطع كارشناسي به اين شرح مي شد : امنيت اطلاعات ، مهندسي فناوري اطلاعات ، كارشناسي حقوق ، فناوري الكترونيك صنعتي ، فناوري اطلاعات ، تجارت الكترونيك ، حقوق ثبتي ، دستياري قضايي ، سخت افزار ، نرم افزار ، برنامه نويسي تحت وب ، مهندسي فناوري اطلاعات ، خدمات رايانه اي براي شهرداري ، مهندسي IT ، و … . بعضي از واحد هاي زير مجموعه دانشگاه جامع علمي كاربردي بعضي از رشته هاي پيراپزشكي بدون كنكور را ميان رشته هاي كارداني و به چشم مي خورند . دانشگاه شيراز كنون اين رشته ها را ارائه نداده است ، اما براي اطلاع دقيق از ليست رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي و اينكه هر ساله توسط كدام واحد هاي آموزشي زير مجموعه دانشگاه جامع علمي كاربردي ارائه مي گردد متقاضيان مي توانند دفترچه ثبت نام علمي كاربردي را مطالعه كنند .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ۹۸


ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي شيراز بدون كنكور

ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي شيراز بدون كنكور شامل مجموعه اي از رشته هاي زير شاخه چهار شاخه اصلي صنعت ، خدمات ، فرهنگ و هنر ، و كشاورزي مي شود . بطور كلي ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي شيراز بدون كنكور شامل تمام رشته هاي ارائه شده توسط اين دانشگاه مي شود زيرا تمام رشته هاي دانشگاه شيراز بدون كنكور علمي كاربردي ارائه مي شوند و آزموني هيچ مقطعي از متقاضيان گرفته نمي شود ، اما بر اساس معدل مقطع قبل متقاضيان مي توانند بدون كنكور وارد مقطع بعدي شوند .

ديگر موارد مربوط به ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي

 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۷-۹۸
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۸
 • ثبت نام كنكور سراسري
 • دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • ليست رشته هاي علمي كاربردي
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهمن ۹۸
 • دفترچه علمي كاربردي ۹۸
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • ثبت نام كنكور سراسري ۹۸
 • سازمان سنجش سراسري
 • ثبت نام آزمون سراسري سال ۱۳۹۸
 • سازمان سنجش كارشناسي ارشد
 • ثبت نام كنكور ۹۸
 • خريد سريال ثبت نام كنكور ۹۸

بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


نكاتي پيرامون انتخاب رشته بدون كنكور

نه تنها دانشگاه شيراز بلكه تمام دانشگاه هاي علمي كاربردي رشته هايي مانند دامپزشكي ، اق عمل ، دندانپزشكي ، علوم تغذيه ، پزشكي ، فيزيوتراپي ، علوم آزمايشگاهي ، پرسري ، هوشبري ، بهداشت حرفه اي و راديولوژي ، داروسازي ، بهداشت محيط ، بينايي سنجي ، مامايي و شنوايي سنجي را ارائه نمي دهند . همانطور كه گفتيم دانشگاه علمي كاربردي شيراز متقاضيان هر مقطع را بدون كنكور ثبت نام مي كند و تنها معيار پذيرش هر رشته معدل مقطع قبل متقاضي مي شد . از اين رو متقاضيان مي توانند جهت آشنايي بيشتر رشته هاي مقطع كارداني و كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي شيراز ، آگاهي از شرط معدل براي پذيرفته شدن هر رشته و بصورت كلي يافت يك مشاوره تحصيلي همه جانبه و كاربردي براي انتخاب رشته و پذيرفته شدن آن مي توانند مشاوران تجربه مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس حاصل كنند .


بيشتر بخوانيد: پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي شيراز

زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي شيراز همانند ديگر دانشگاه هاي علمي كاربردي مي شد . زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي شيراز دو مرحله از سال مي شد . بطور كلي زمان ثبت نام علمي كاربردي براي تمامي دانشگاه ها مهر ماه و بهمن ماه مي شد . مهلت ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي براي هر ورودي به مدت يك هفته مي شد كه بعضي مواقع به مدت چند روز تمديد مي شود ، و متقاضيان مي توانند از طريق سازمان سنجش پيگير اين موضوع شند . داوطلن مهلت انتخاب رشته مي توانند از طريق سامانه آموزش علمي كاربردي دانشگاه شيراز يا همان سايت دانشگاه ثبت نام كنند و سپس از طريق سامانه هم آوا علمي كاربردي واحد هاي مربوطه رشته خود را براي هر ترم انتخاب كنند .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارداني به كارشناسي علمي كاربردي بدون كنكور


تكميل ظرفيت دانشگاه علمي كاربردي ( بدون كنكور )

مورد توجه متقاضيان عزيز شد كه تكميل ظرفيت فقط زماني مي شد كه ظرفيت بعضي رشته ها زمان اصلي انتخاب رشته (ورودي بهمن و مهر) پر نشده شد . مدتي بعد از مهلت تعيين شده براي انتخاب رشته اصلي ، هم ورودي مهر هم ورودي بهمن ، سايت هر دانشگاه يا بصورت كلي سايت سازمان سنجش اطلاعيه اي خصوص تكميل ظرفيت ارائه مي دهد كه شامل اطلاعات مورد نياز مورد رشته هاي قي ماند هر دانشگاه و زمان ثبت نام آنها را مي شود .

جهت اطلاع از جزئيات ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي آويژه

 • آزمون سنجش
 • نيج كنكور سراسري ۹۸
 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • پايگاه اطلاع رساني دانشگاه جامع علمي كاربردي  
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • آس ساختمان مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • رشته حقوق علمي كاربردي
 • ثبت نام علمي كاربردي
 • دانشگاه علمي كاربردي كيش
 • ثبت نام دانشگاه پيام نور

بيشتر بخوانيد: مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي


شرايط ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي شيراز

شرايط ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي شيراز را همانند ديگر دانشگاه هاي علمي كاربردي مي توان به دو دسته عمومي و تخصصي محدود كرد . شرايط عمومي بصورت كلي شامل اعتقادات ديني و عدم مخالفت و ضديت متقاضي حكومت جمهوري اسلامي ايران مي شد . موارد تخصصي شرايط ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي شيراز شامل : مك ديپلم نظام قديم يا جديد ( براي مقطع كارداني ) و داشتن مك كارداني ( براي مقطع كارشناسي ناپيوسته ) ، تناسب بين شرايط فيزيكي متقاضي و رشته مورد نظرش ، و داشتن مكي دال بر عدم وجود مشكلات مربوط به نظام وظيفه براي آقايان ( مانند كارت معافيت دائم و كارت پايان خدمت وظيفه . صورت عدم داشتن هر كدام از شرايط مذكور دانشگاه از ثبت نام شخص ممانعت به عمل مي آورد .

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام

 • مك ديپلم ، اصل و كپي ( براي كارداني )
 • مك كارداني ، اصل و گواهي موقت ( براي كارشناسي )
 • كارت ملي و شناسنامه ، اصل و كپي
 • عكس ۳ ۴ پشت سفيد تمام رخ ، ۱۲ عدد
 • مكي كه عدم مشكل نظام وظيفه اي را براي متقاضيان آقا نشان دهد ( كارت معافيت دائم يا پايان خدمت )
 • دفترچه بيمه ، كپي صفحه اول
 • براي متقاضيان شاغل : حكم كارگزيني يا فيش حقوقي ، آخرين نسخه
 • براي متقاضياني كه گواهي فارق تحصيلي برايشان صا نگرديده : فرم ييد معدل يا همان كاربرگ ۱۰۳

 

 

ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي شيراز

 

 

    

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۰۲:۳۸ ] [ avije ] [ نظرات (0) ]
 
به اين مطلب امتياز دهيد

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي موضوع مورد بحث در اين متن است . يكي از مهمترين مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اقدام به تهيه دفترچه اين دانشگاه است . دفترچه ثبت نام علمي كاربردي شامل ليست تمام رشته ها و دانشگاه ها و همچنين مهلت ثبتنام و ارائه مدارك است . ديگر مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي كه خود از اهميت بسياري برخوردار است ارائه مدارك سوابق تحصيلي در مهلت اعلام شده در سايت دانشگاه جامع علمي كاربردي و يا سايت سازمان سنجش است . مهلت ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در دو مرحله و در دو نيمترم مهر ماه و بهمن ماه است اما زمان دقيق آن را بايد از مراجعه به سايت دانشگاه بفهميد . ثبت نام كارداني به كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي هم در همين دو نيمترم انجام ميگيرد . مهلت انتخاب رشته اين دانشگاه را ميتوانيد از سايت سازمان سنجش جويا شويد .

 


بيشتر بخوانيد: انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


ارشد بدون كنكور علمي كاربردي

در متن بالا مبحث مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي را مورد بررسي قرار داديم اما مهم است بدانيد اين دانشگاه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو نميپذيرد و تحصيل در اين مقاطع در اين دانشگاه امكانپذير نميباشد . در اين دانشگاه همچنين امكان تحصيل دررشته هاي پيرا پزشكي بدون كنكور وجود ندارد و تنها چند شاخه پيراپزشكي مانند بهداشت و غيره درآن موجود هستند . يكي از مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي پرداخت مبلغ مشخصي براي ثبت نام است كه شامل هزينه هاي ثبت نام ميشود . اين دانشگاه همچنين بدون كنكور دانشجو ميپذيرد اما دانشجويان آن ملزم به پرداخت مبلغي به عنوان شهريه تحصيلي هر ترم هستند كه خود شامل دو بخش شهريه ثابت و شهريه متغير ميشود . زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مهمترين موضوعي است كه دانشجويان بايد به آن توجه داشته باشند زيرا ثبتنام در خارج از اين زمان امكانپذير نميباشد .


بيشتر بخوانيد:  مشاوره تلفني انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي

شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بطورمختصر شامل مطالبي بود كه در بالا خوانديد اما مهم است بدانيد كه يكي از مهمترين شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي كه معمولا كمتر به آن توجه ميشود ميزان علاقمندي فرد به رشته ايست كه ميخواهد درآن ادامه تحصيل بدهد . دانشگاه علمي كاربردي با دارا بودن بيش از صدها مركز دانشگاهي در سراسر كشور و بيش از هشتاد درصد رشته هاي دانشگاهي و بدون كنكور بودن يكي از محبوبترين گزينه هاي متقاضيان براي ادامه تحصيل است . يكي ديگر از شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ارائه مدارك و سوابق تحصيلي خواسته شده مندرج در سايت اين دانشگاه و يا سايت سازمان سنجش است . بدون وجود مدرك ديپلم امكان ثبتنام در مقطع كارداني دراين دانشگاه وجود ندارد و در مقطع كارشناسي ناپيوسته متقاضيان تنها با ارائه مدرك كارداني ميتوانند در اين مقطع ثبتنام كنند .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني براي بدون كنكور علمي كاربردي


رشته هاي كارداني و رشته هاي كارشناسي

دانشگاه علمي كاربردي بيش از هشتاد درصد رشته هاي دانشگاهي موجود در چهار بخش : كشاورزي ، صنعت ، فرهنگ و هنر و مديريت و خدمات اجتماعي را درخود جاي داده است . اين مركز دانشگاهي با دارا بودن مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و بدون كنكور بودن يك گزينه بسيار عالي براي افرادي است كه در بازاركار مشغول به كار هستند و علاقمندند كه در زمينه شغلي خود تحصيلات آكادميك بدهند . كلاسهايي كه در رشته هاي مختلف در اين دانشگاه برگزار ميشوند در زماني خارج از تايم كاري و اداري هستند و براي ثبتنام اين دانشگاه تنها ارائه مدارك تحصيلي و شناسايي كافي ميباشد .  دانشگاه علمي كاربردي براي ثبتنام و ادامه تحصيل دانشجويان تنها يك شرط دارد و آن پرداخت شهريه است كه شهريه اين دانشگاه شامل شهريه ثابت و شهريه متغير است . شهريه ثابت اين دانشگاه براي يك ورودي تا پايان تحصيلات ثابت است .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ۹۸


ديگر موارد مربوط به ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي

 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۷-۹۸
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۸
 • ثبت نام كنكور سراسري
 • دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • ليست رشته هاي علمي كاربردي
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهمن ۹۸
 • دفترچه علمي كاربردي ۹۸
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • ثبت نام كنكور سراسري ۹۸
 • سازمان سنجش سراسري
 • ثبت نام آزمون سراسري سال ۱۳۹۸
 • سازمان سنجش كارشناسي ارشد
 • ثبت نام كنكور ۹۸
 • خريد سريال ثبت نام كنكور ۹۸

بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني دقيقا به همان صورتي است كه در بالا گفته شد يعني ابتدا متقاضي بايد از مهلت ثبتنام مطلع باشد سپس اقدام به تهيه دفترچه كرده و در مهلت خواسته شده به دانشگاه بصورت حضوري مراجعه كرده و مدارك خود را ارائه كند و تا زماني كه ثبت نام به پايان ميرسد منتظر جواب درخواست ثبت نام خود بماند . دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي ميتوانند در كلاس هاي تايم هاي مختلف و يا حتي بصورت غير حضوري ادامه تحصيل بدهند . مهم است بدانيد كه حضور در جلسخ امتحان الزامي است و در صورت عدم حضور بر سر كلاسها براي دانشجو غيبت رد خواهد شد و نمره درس برداشته شده صفر خواهد بود . يكي از مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني همچنين پرداخت شهريه دانشگاه است كه مهلت قانوني پرداخت آن تا پايان امتحانات هر ترم است .


بيشتر بخوانيد: پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارشناسي

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارشناسي نيز مانند مراحل كارداني است با اين تفاوت كه دانشجويان متقاضي تحصيل در مقطع كارداني براي ثبت خود بايد مدرك كارداني مرتبط با گرايش تحصيلي كارشناسي را به دانشگاه ارائه كنند . يكي از مهمترين مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارشناسي تحقيق در مورد گرايش هايي است كه در مقطع كارداني رشته اصلي آن را گذرانده ايد . از آنجا كه دانشگاه علمي كاربردي اكثر گرايش ها و رشته هاي موجود در ديگر دانشگاه ها اعم از سراسري و آزاد و دانشگاه هاي غيردولتي را در خود جاي داده است لذا دانشجويان با دريافت اطلاعات از مراكز مشاوره مانند مركز مشاوره تحصيلي آويژه ميتوانند از جزئيات رشته تحصيلي خود مطلع شوند . در اين مركز تعداد زيادي از مشاورين متخصص براي ارائه مشاوره به شما مشغول به كارند كه به امورتحصيلي بطور كامل و دقيق واقف هستند .


بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي


ليست رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي

از آنجا كه رشته هاي پيراپزشكي در كشور بسيار پر متقاضي هستند ، دانشگاه علمي كاربردي امكان ثبت نام بدون كنكور در اين دانشگاه ها ندارد . اين رشته ها تنها با شركت در كنكور امكان ثبت نام دارند . البته مهم است بدانيد دانشگاه علمي كاربردي چندي از رشته هاي پيراپزشكي مانند كارشناسي و كارداني حرفه اي بهداشت ، علوم آزمايشگاهي دامي ، تعمير تجهيزات پزشكي  و دامپزشكي در شاخه دامپروري را در خود گنجانده است . در سالهاي آينده اميد آن ميرود كه اين دانشگاه بتواند زير نظر وزارت بهداشت در شاخه هاي پيراپزشكي مانند پرستاري ، فيزيوتراپي ، اتاق عمل و … نيز دانشجو جذب كند و زير ساخت هاي لازم براي ارائه آن را سازماندهي كند تا دانشجويان بتوانند در آن ادامه تحصيل دهند .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام تكميل ظرفيت علمي كاربردي بدون كنكور مهر


مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه يكي از دغدغه هاي بسياري از متقاضيان است . مهم است بدانيد كه مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه دقيقا شبيه ورودي مهر ماه و آنچه كه در بالا گفته شد ميباشد . دانشگاه علمي كاربردي از معدود دانشگاه هايي است كه در هر دو نيم ترم مهر ماه و بهمن ماه دانشجو ميپذيرد . اين دانشگاه براي آسودگي حال دانشجوياني كه از ثبت نام در نيمترم مهرماه باز مانده اند يك مهلت ثبت نام براي ترم بهمن ماه ايجاد كرده است كه دانشجويان مجبور به يك سال باز ماندن از تحصيل نشوند و بتوانند در مهلت مورد نظر خودشان ادامه تحصيل بدهند . تعداد بسيار زيادي از اين مراكز تحصيلي زير نظر دانشگاه علمي كاربردي در سراسر كشور وجود دارد و بيشمار رشته و گرايش براي ادامه تحصيل دادن دانشجويان در اين دانشگاه طراحي شده است .


بيشتر بخوانيد: پرطرفدارترين رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي


جهت اطلاع از جزئيات ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي با آويژه تماس بگيريد

 • آزمون سنجش
 • نتايج كنكور سراسري ۹۸
 • آدرس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • پايگاه اطلاع رساني دانشگاه جامع علمي كاربردي استان تهران 
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • آدرس ساختمان مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • سامانه هم آوا علمي كاربردي            
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • رشته حقوق علمي كاربردي
 • ثبت نام علمي كاربردي
 • دانشگاه علمي كاربردي كيش
 • ثبت نام دانشگاه پيام نور

بيشتر بخوانيد: تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي


دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه جامع علمي كاربردي هر ساله پذيراي تعداد زيادي دانشجو است كه تنها با در دست داشتن مدرك ديپلم سه شاله نظام جديد و يا چهار ساله نظام قديم ميتوانند در رشته مورد علاقه خود تحصيل كنند . در اين دانشگاه همچنين تعداد زيادي از رشته هاي موردعلاقه دانشجويان وجود دارد از جمله شاخه هاي مهندسي و صنعت مثل مهندسي هوافضا و يا مهندسي معماريست كه متقاضيان بسياري را با خود به همراه دارد . شما عزيزان ميتوانيد براي كسب اطلاعات كامل و دقيق از ثبت نام علمي كاربردي و يا هرگونه مشاوره تحصيلي با مشاورين متخصص ما در مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس بگيريد و از جزئيات دقيق ثبتنام و مدارك لازم و يا شرايط آن مطلع شويد . در پايان يك نكته مهم براي ادامه تحصيل و موفق شدن در هر زمينه شغلي كسب اطلاعات كامل و همه جانبه است پس در جمع آوري اطلاعات كوشا باشيد .

 

براي مشاوره در زمينه مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي

از مشاورين مركز مشاوره تحصيلي و نظام وظيفه آويژه از طريق تلفن ثابت

در سراسر كشور با 9099072068 تماس بگيريد

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتي ايام تعطيل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۱۰:۱۳ ] [ avije ] [ نظرات (0) ]
 
به اين مطلب امتياز دهيد

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي موضوع مورد بحث در اين متن است . يكي از مهمترين مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اقدام به تهيه دفترچه اين دانشگاه است . دفترچه ثبت نام علمي كاربردي شامل ليست تمام رشته ها و دانشگاه ها و همچنين مهلت ثبتنام و ارائه مدارك است . ديگر مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي كه خود از اهميت بسياري برخوردار است ارائه مدارك سوابق تحصيلي در مهلت اعلام شده در سايت دانشگاه جامع علمي كاربردي و يا سايت سازمان سنجش است . مهلت ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در دو مرحله و در دو نيمترم مهر ماه و بهمن ماه است اما زمان دقيق آن را بايد از مراجعه به سايت دانشگاه بفهميد . ثبت نام كارداني به كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي هم در همين دو نيمترم انجام ميگيرد . مهلت انتخاب رشته اين دانشگاه را ميتوانيد از سايت سازمان سنجش جويا شويد .

 


بيشتر بخوانيد: انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


ارشد بدون كنكور علمي كاربردي

در متن بالا مبحث مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي را مورد بررسي قرار داديم اما مهم است بدانيد اين دانشگاه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو نميپذيرد و تحصيل در اين مقاطع در اين دانشگاه امكانپذير نميباشد . در اين دانشگاه همچنين امكان تحصيل دررشته هاي پيرا پزشكي بدون كنكور وجود ندارد و تنها چند شاخه پيراپزشكي مانند بهداشت و غيره درآن موجود هستند . يكي از مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي پرداخت مبلغ مشخصي براي ثبت نام است كه شامل هزينه هاي ثبت نام ميشود . اين دانشگاه همچنين بدون كنكور دانشجو ميپذيرد اما دانشجويان آن ملزم به پرداخت مبلغي به عنوان شهريه تحصيلي هر ترم هستند كه خود شامل دو بخش شهريه ثابت و شهريه متغير ميشود . زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مهمترين موضوعي است كه دانشجويان بايد به آن توجه داشته باشند زيرا ثبتنام در خارج از اين زمان امكانپذير نميباشد .


بيشتر بخوانيد:  مشاوره تلفني انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي

شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بطورمختصر شامل مطالبي بود كه در بالا خوانديد اما مهم است بدانيد كه يكي از مهمترين شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي كه معمولا كمتر به آن توجه ميشود ميزان علاقمندي فرد به رشته ايست كه ميخواهد درآن ادامه تحصيل بدهد . دانشگاه علمي كاربردي با دارا بودن بيش از صدها مركز دانشگاهي در سراسر كشور و بيش از هشتاد درصد رشته هاي دانشگاهي و بدون كنكور بودن يكي از محبوبترين گزينه هاي متقاضيان براي ادامه تحصيل است . يكي ديگر از شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ارائه مدارك و سوابق تحصيلي خواسته شده مندرج در سايت اين دانشگاه و يا سايت سازمان سنجش است . بدون وجود مدرك ديپلم امكان ثبتنام در مقطع كارداني دراين دانشگاه وجود ندارد و در مقطع كارشناسي ناپيوسته متقاضيان تنها با ارائه مدرك كارداني ميتوانند در اين مقطع ثبتنام كنند .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني براي بدون كنكور علمي كاربردي


رشته هاي كارداني و رشته هاي كارشناسي

دانشگاه علمي كاربردي بيش از هشتاد درصد رشته هاي دانشگاهي موجود در چهار بخش : كشاورزي ، صنعت ، فرهنگ و هنر و مديريت و خدمات اجتماعي را درخود جاي داده است . اين مركز دانشگاهي با دارا بودن مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و بدون كنكور بودن يك گزينه بسيار عالي براي افرادي است كه در بازاركار مشغول به كار هستند و علاقمندند كه در زمينه شغلي خود تحصيلات آكادميك بدهند . كلاسهايي كه در رشته هاي مختلف در اين دانشگاه برگزار ميشوند در زماني خارج از تايم كاري و اداري هستند و براي ثبتنام اين دانشگاه تنها ارائه مدارك تحصيلي و شناسايي كافي ميباشد .  دانشگاه علمي كاربردي براي ثبتنام و ادامه تحصيل دانشجويان تنها يك شرط دارد و آن پرداخت شهريه است كه شهريه اين دانشگاه شامل شهريه ثابت و شهريه متغير است . شهريه ثابت اين دانشگاه براي يك ورودي تا پايان تحصيلات ثابت است .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ۹۸


ديگر موارد مربوط به ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي

 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۷-۹۸
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۸
 • ثبت نام كنكور سراسري
 • دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • ليست رشته هاي علمي كاربردي
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهمن ۹۸
 • دفترچه علمي كاربردي ۹۸
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • ثبت نام كنكور سراسري ۹۸
 • سازمان سنجش سراسري
 • ثبت نام آزمون سراسري سال ۱۳۹۸
 • سازمان سنجش كارشناسي ارشد
 • ثبت نام كنكور ۹۸
 • خريد سريال ثبت نام كنكور ۹۸

بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني دقيقا به همان صورتي است كه در بالا گفته شد يعني ابتدا متقاضي بايد از مهلت ثبتنام مطلع باشد سپس اقدام به تهيه دفترچه كرده و در مهلت خواسته شده به دانشگاه بصورت حضوري مراجعه كرده و مدارك خود را ارائه كند و تا زماني كه ثبت نام به پايان ميرسد منتظر جواب درخواست ثبت نام خود بماند . دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي ميتوانند در كلاس هاي تايم هاي مختلف و يا حتي بصورت غير حضوري ادامه تحصيل بدهند . مهم است بدانيد كه حضور در جلسخ امتحان الزامي است و در صورت عدم حضور بر سر كلاسها براي دانشجو غيبت رد خواهد شد و نمره درس برداشته شده صفر خواهد بود . يكي از مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني همچنين پرداخت شهريه دانشگاه است كه مهلت قانوني پرداخت آن تا پايان امتحانات هر ترم است .


بيشتر بخوانيد: پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارشناسي

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارشناسي نيز مانند مراحل كارداني است با اين تفاوت كه دانشجويان متقاضي تحصيل در مقطع كارداني براي ثبت خود بايد مدرك كارداني مرتبط با گرايش تحصيلي كارشناسي را به دانشگاه ارائه كنند . يكي از مهمترين مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارشناسي تحقيق در مورد گرايش هايي است كه در مقطع كارداني رشته اصلي آن را گذرانده ايد . از آنجا كه دانشگاه علمي كاربردي اكثر گرايش ها و رشته هاي موجود در ديگر دانشگاه ها اعم از سراسري و آزاد و دانشگاه هاي غيردولتي را در خود جاي داده است لذا دانشجويان با دريافت اطلاعات از مراكز مشاوره مانند مركز مشاوره تحصيلي آويژه ميتوانند از جزئيات رشته تحصيلي خود مطلع شوند . در اين مركز تعداد زيادي از مشاورين متخصص براي ارائه مشاوره به شما مشغول به كارند كه به امورتحصيلي بطور كامل و دقيق واقف هستند .


بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي


ليست رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي

از آنجا كه رشته هاي پيراپزشكي در كشور بسيار پر متقاضي هستند ، دانشگاه علمي كاربردي امكان ثبت نام بدون كنكور در اين دانشگاه ها ندارد . اين رشته ها تنها با شركت در كنكور امكان ثبت نام دارند . البته مهم است بدانيد دانشگاه علمي كاربردي چندي از رشته هاي پيراپزشكي مانند كارشناسي و كارداني حرفه اي بهداشت ، علوم آزمايشگاهي دامي ، تعمير تجهيزات پزشكي  و دامپزشكي در شاخه دامپروري را در خود گنجانده است . در سالهاي آينده اميد آن ميرود كه اين دانشگاه بتواند زير نظر وزارت بهداشت در شاخه هاي پيراپزشكي مانند پرستاري ، فيزيوتراپي ، اتاق عمل و … نيز دانشجو جذب كند و زير ساخت هاي لازم براي ارائه آن را سازماندهي كند تا دانشجويان بتوانند در آن ادامه تحصيل دهند .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام تكميل ظرفيت علمي كاربردي بدون كنكور مهر


مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه يكي از دغدغه هاي بسياري از متقاضيان است . مهم است بدانيد كه مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه دقيقا شبيه ورودي مهر ماه و آنچه كه در بالا گفته شد ميباشد . دانشگاه علمي كاربردي از معدود دانشگاه هايي است كه در هر دو نيم ترم مهر ماه و بهمن ماه دانشجو ميپذيرد . اين دانشگاه براي آسودگي حال دانشجوياني كه از ثبت نام در نيمترم مهرماه باز مانده اند يك مهلت ثبت نام براي ترم بهمن ماه ايجاد كرده است كه دانشجويان مجبور به يك سال باز ماندن از تحصيل نشوند و بتوانند در مهلت مورد نظر خودشان ادامه تحصيل بدهند . تعداد بسيار زيادي از اين مراكز تحصيلي زير نظر دانشگاه علمي كاربردي در سراسر كشور وجود دارد و بيشمار رشته و گرايش براي ادامه تحصيل دادن دانشجويان در اين دانشگاه طراحي شده است .


بيشتر بخوانيد: پرطرفدارترين رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي


جهت اطلاع از جزئيات ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي با آويژه تماس بگيريد

 • آزمون سنجش
 • نتايج كنكور سراسري ۹۸
 • آدرس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • پايگاه اطلاع رساني دانشگاه جامع علمي كاربردي استان تهران 
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • آدرس ساختمان مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • سامانه هم آوا علمي كاربردي            
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • رشته حقوق علمي كاربردي
 • ثبت نام علمي كاربردي
 • دانشگاه علمي كاربردي كيش
 • ثبت نام دانشگاه پيام نور

بيشتر بخوانيد: تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي


دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه جامع علمي كاربردي هر ساله پذيراي تعداد زيادي دانشجو است كه تنها با در دست داشتن مدرك ديپلم سه شاله نظام جديد و يا چهار ساله نظام قديم ميتوانند در رشته مورد علاقه خود تحصيل كنند . در اين دانشگاه همچنين تعداد زيادي از رشته هاي موردعلاقه دانشجويان وجود دارد از جمله شاخه هاي مهندسي و صنعت مثل مهندسي هوافضا و يا مهندسي معماريست كه متقاضيان بسياري را با خود به همراه دارد . شما عزيزان ميتوانيد براي كسب اطلاعات كامل و دقيق از ثبت نام علمي كاربردي و يا هرگونه مشاوره تحصيلي با مشاورين متخصص ما در مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس بگيريد و از جزئيات دقيق ثبتنام و مدارك لازم و يا شرايط آن مطلع شويد . در پايان يك نكته مهم براي ادامه تحصيل و موفق شدن در هر زمينه شغلي كسب اطلاعات كامل و همه جانبه است پس در جمع آوري اطلاعات كوشا باشيد .

 

براي مشاوره در زمينه مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي

از مشاورين مركز مشاوره تحصيلي و نظام وظيفه آويژه از طريق تلفن ثابت

در سراسر كشور با 9099072068 تماس بگيريد

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتي ايام تعطيل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۰۵:۰۷ ] [ avije ] [ نظرات (0) ]
 
به اين مطلب امتياز دهيد

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي موضوع مورد بحث در اين متن است . يكي از مهمترين مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اقدام به تهيه دفترچه اين دانشگاه است . دفترچه ثبت نام علمي كاربردي شامل ليست تمام رشته ها و دانشگاه ها و همچنين مهلت ثبتنام و ارائه مدارك است . ديگر مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي كه خود از اهميت بسياري برخوردار است ارائه مدارك سوابق تحصيلي در مهلت اعلام شده در سايت دانشگاه جامع علمي كاربردي و يا سايت سازمان سنجش است . مهلت ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در دو مرحله و در دو نيمترم مهر ماه و بهمن ماه است اما زمان دقيق آن را بايد از مراجعه به سايت دانشگاه بفهميد . ثبت نام كارداني به كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي هم در همين دو نيمترم انجام ميگيرد . مهلت انتخاب رشته اين دانشگاه را ميتوانيد از سايت سازمان سنجش جويا شويد .

 


بيشتر بخوانيد: انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


ارشد بدون كنكور علمي كاربردي

در متن بالا مبحث مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي را مورد بررسي قرار داديم اما مهم است بدانيد اين دانشگاه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو نميپذيرد و تحصيل در اين مقاطع در اين دانشگاه امكانپذير نميباشد . در اين دانشگاه همچنين امكان تحصيل دررشته هاي پيرا پزشكي بدون كنكور وجود ندارد و تنها چند شاخه پيراپزشكي مانند بهداشت و غيره درآن موجود هستند . يكي از مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي پرداخت مبلغ مشخصي براي ثبت نام است كه شامل هزينه هاي ثبت نام ميشود . اين دانشگاه همچنين بدون كنكور دانشجو ميپذيرد اما دانشجويان آن ملزم به پرداخت مبلغي به عنوان شهريه تحصيلي هر ترم هستند كه خود شامل دو بخش شهريه ثابت و شهريه متغير ميشود . زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مهمترين موضوعي است كه دانشجويان بايد به آن توجه داشته باشند زيرا ثبتنام در خارج از اين زمان امكانپذير نميباشد .


بيشتر بخوانيد:  مشاوره تلفني انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي

شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بطورمختصر شامل مطالبي بود كه در بالا خوانديد اما مهم است بدانيد كه يكي از مهمترين شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي كه معمولا كمتر به آن توجه ميشود ميزان علاقمندي فرد به رشته ايست كه ميخواهد درآن ادامه تحصيل بدهد . دانشگاه علمي كاربردي با دارا بودن بيش از صدها مركز دانشگاهي در سراسر كشور و بيش از هشتاد درصد رشته هاي دانشگاهي و بدون كنكور بودن يكي از محبوبترين گزينه هاي متقاضيان براي ادامه تحصيل است . يكي ديگر از شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ارائه مدارك و سوابق تحصيلي خواسته شده مندرج در سايت اين دانشگاه و يا سايت سازمان سنجش است . بدون وجود مدرك ديپلم امكان ثبتنام در مقطع كارداني دراين دانشگاه وجود ندارد و در مقطع كارشناسي ناپيوسته متقاضيان تنها با ارائه مدرك كارداني ميتوانند در اين مقطع ثبتنام كنند .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني براي بدون كنكور علمي كاربردي


رشته هاي كارداني و رشته هاي كارشناسي

دانشگاه علمي كاربردي بيش از هشتاد درصد رشته هاي دانشگاهي موجود در چهار بخش : كشاورزي ، صنعت ، فرهنگ و هنر و مديريت و خدمات اجتماعي را درخود جاي داده است . اين مركز دانشگاهي با دارا بودن مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و بدون كنكور بودن يك گزينه بسيار عالي براي افرادي است كه در بازاركار مشغول به كار هستند و علاقمندند كه در زمينه شغلي خود تحصيلات آكادميك بدهند . كلاسهايي كه در رشته هاي مختلف در اين دانشگاه برگزار ميشوند در زماني خارج از تايم كاري و اداري هستند و براي ثبتنام اين دانشگاه تنها ارائه مدارك تحصيلي و شناسايي كافي ميباشد .  دانشگاه علمي كاربردي براي ثبتنام و ادامه تحصيل دانشجويان تنها يك شرط دارد و آن پرداخت شهريه است كه شهريه اين دانشگاه شامل شهريه ثابت و شهريه متغير است . شهريه ثابت اين دانشگاه براي يك ورودي تا پايان تحصيلات ثابت است .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ۹۸


ديگر موارد مربوط به ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي

 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۷-۹۸
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۸
 • ثبت نام كنكور سراسري
 • دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • ليست رشته هاي علمي كاربردي
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهمن ۹۸
 • دفترچه علمي كاربردي ۹۸
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • ثبت نام كنكور سراسري ۹۸
 • سازمان سنجش سراسري
 • ثبت نام آزمون سراسري سال ۱۳۹۸
 • سازمان سنجش كارشناسي ارشد
 • ثبت نام كنكور ۹۸
 • خريد سريال ثبت نام كنكور ۹۸

بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني دقيقا به همان صورتي است كه در بالا گفته شد يعني ابتدا متقاضي بايد از مهلت ثبتنام مطلع باشد سپس اقدام به تهيه دفترچه كرده و در مهلت خواسته شده به دانشگاه بصورت حضوري مراجعه كرده و مدارك خود را ارائه كند و تا زماني كه ثبت نام به پايان ميرسد منتظر جواب درخواست ثبت نام خود بماند . دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي ميتوانند در كلاس هاي تايم هاي مختلف و يا حتي بصورت غير حضوري ادامه تحصيل بدهند . مهم است بدانيد كه حضور در جلسخ امتحان الزامي است و در صورت عدم حضور بر سر كلاسها براي دانشجو غيبت رد خواهد شد و نمره درس برداشته شده صفر خواهد بود . يكي از مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني همچنين پرداخت شهريه دانشگاه است كه مهلت قانوني پرداخت آن تا پايان امتحانات هر ترم است .


بيشتر بخوانيد: پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارشناسي

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارشناسي نيز مانند مراحل كارداني است با اين تفاوت كه دانشجويان متقاضي تحصيل در مقطع كارداني براي ثبت خود بايد مدرك كارداني مرتبط با گرايش تحصيلي كارشناسي را به دانشگاه ارائه كنند . يكي از مهمترين مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارشناسي تحقيق در مورد گرايش هايي است كه در مقطع كارداني رشته اصلي آن را گذرانده ايد . از آنجا كه دانشگاه علمي كاربردي اكثر گرايش ها و رشته هاي موجود در ديگر دانشگاه ها اعم از سراسري و آزاد و دانشگاه هاي غيردولتي را در خود جاي داده است لذا دانشجويان با دريافت اطلاعات از مراكز مشاوره مانند مركز مشاوره تحصيلي آويژه ميتوانند از جزئيات رشته تحصيلي خود مطلع شوند . در اين مركز تعداد زيادي از مشاورين متخصص براي ارائه مشاوره به شما مشغول به كارند كه به امورتحصيلي بطور كامل و دقيق واقف هستند .


بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي


ليست رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي

از آنجا كه رشته هاي پيراپزشكي در كشور بسيار پر متقاضي هستند ، دانشگاه علمي كاربردي امكان ثبت نام بدون كنكور در اين دانشگاه ها ندارد . اين رشته ها تنها با شركت در كنكور امكان ثبت نام دارند . البته مهم است بدانيد دانشگاه علمي كاربردي چندي از رشته هاي پيراپزشكي مانند كارشناسي و كارداني حرفه اي بهداشت ، علوم آزمايشگاهي دامي ، تعمير تجهيزات پزشكي  و دامپزشكي در شاخه دامپروري را در خود گنجانده است . در سالهاي آينده اميد آن ميرود كه اين دانشگاه بتواند زير نظر وزارت بهداشت در شاخه هاي پيراپزشكي مانند پرستاري ، فيزيوتراپي ، اتاق عمل و … نيز دانشجو جذب كند و زير ساخت هاي لازم براي ارائه آن را سازماندهي كند تا دانشجويان بتوانند در آن ادامه تحصيل دهند .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام تكميل ظرفيت علمي كاربردي بدون كنكور مهر


مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه يكي از دغدغه هاي بسياري از متقاضيان است . مهم است بدانيد كه مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه دقيقا شبيه ورودي مهر ماه و آنچه كه در بالا گفته شد ميباشد . دانشگاه علمي كاربردي از معدود دانشگاه هايي است كه در هر دو نيم ترم مهر ماه و بهمن ماه دانشجو ميپذيرد . اين دانشگاه براي آسودگي حال دانشجوياني كه از ثبت نام در نيمترم مهرماه باز مانده اند يك مهلت ثبت نام براي ترم بهمن ماه ايجاد كرده است كه دانشجويان مجبور به يك سال باز ماندن از تحصيل نشوند و بتوانند در مهلت مورد نظر خودشان ادامه تحصيل بدهند . تعداد بسيار زيادي از اين مراكز تحصيلي زير نظر دانشگاه علمي كاربردي در سراسر كشور وجود دارد و بيشمار رشته و گرايش براي ادامه تحصيل دادن دانشجويان در اين دانشگاه طراحي شده است .


بيشتر بخوانيد: پرطرفدارترين رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي


جهت اطلاع از جزئيات ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي با آويژه تماس بگيريد

 • آزمون سنجش
 • نتايج كنكور سراسري ۹۸
 • آدرس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • پايگاه اطلاع رساني دانشگاه جامع علمي كاربردي استان تهران 
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • آدرس ساختمان مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • سامانه هم آوا علمي كاربردي            
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • رشته حقوق علمي كاربردي
 • ثبت نام علمي كاربردي
 • دانشگاه علمي كاربردي كيش
 • ثبت نام دانشگاه پيام نور

بيشتر بخوانيد: تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي


دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه جامع علمي كاربردي هر ساله پذيراي تعداد زيادي دانشجو است كه تنها با در دست داشتن مدرك ديپلم سه شاله نظام جديد و يا چهار ساله نظام قديم ميتوانند در رشته مورد علاقه خود تحصيل كنند . در اين دانشگاه همچنين تعداد زيادي از رشته هاي موردعلاقه دانشجويان وجود دارد از جمله شاخه هاي مهندسي و صنعت مثل مهندسي هوافضا و يا مهندسي معماريست كه متقاضيان بسياري را با خود به همراه دارد . شما عزيزان ميتوانيد براي كسب اطلاعات كامل و دقيق از ثبت نام علمي كاربردي و يا هرگونه مشاوره تحصيلي با مشاورين متخصص ما در مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس بگيريد و از جزئيات دقيق ثبتنام و مدارك لازم و يا شرايط آن مطلع شويد . در پايان يك نكته مهم براي ادامه تحصيل و موفق شدن در هر زمينه شغلي كسب اطلاعات كامل و همه جانبه است پس در جمع آوري اطلاعات كوشا باشيد .

 

براي مشاوره در زمينه مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي

از مشاورين مركز مشاوره تحصيلي و نظام وظيفه آويژه از طريق تلفن ثابت

در سراسر كشور با 9099072068 تماس بگيريد

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتي ايام تعطيل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۰۰:۲۶ ] [ avije ] [ نظرات (0) ]
 
به اين مطلب امتياز دهيد

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي موضوع مورد بحث در اين متن است . يكي از مهمترين مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اقدام به تهيه دفترچه اين دانشگاه است . دفترچه ثبت نام علمي كاربردي شامل ليست تمام رشته ها و دانشگاه ها و همچنين مهلت ثبتنام و ارائه مدارك است . ديگر مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي كه خود از اهميت بسياري برخوردار است ارائه مدارك سوابق تحصيلي در مهلت اعلام شده در سايت دانشگاه جامع علمي كاربردي و يا سايت سازمان سنجش است . مهلت ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در دو مرحله و در دو نيمترم مهر ماه و بهمن ماه است اما زمان دقيق آن را بايد از مراجعه به سايت دانشگاه بفهميد . ثبت نام كارداني به كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي هم در همين دو نيمترم انجام ميگيرد . مهلت انتخاب رشته اين دانشگاه را ميتوانيد از سايت سازمان سنجش جويا شويد .

 


بيشتر بخوانيد: انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


ارشد بدون كنكور علمي كاربردي

در متن بالا مبحث مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي را مورد بررسي قرار داديم اما مهم است بدانيد اين دانشگاه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو نميپذيرد و تحصيل در اين مقاطع در اين دانشگاه امكانپذير نميباشد . در اين دانشگاه همچنين امكان تحصيل دررشته هاي پيرا پزشكي بدون كنكور وجود ندارد و تنها چند شاخه پيراپزشكي مانند بهداشت و غيره درآن موجود هستند . يكي از مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي پرداخت مبلغ مشخصي براي ثبت نام است كه شامل هزينه هاي ثبت نام ميشود . اين دانشگاه همچنين بدون كنكور دانشجو ميپذيرد اما دانشجويان آن ملزم به پرداخت مبلغي به عنوان شهريه تحصيلي هر ترم هستند كه خود شامل دو بخش شهريه ثابت و شهريه متغير ميشود . زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مهمترين موضوعي است كه دانشجويان بايد به آن توجه داشته باشند زيرا ثبتنام در خارج از اين زمان امكانپذير نميباشد .


بيشتر بخوانيد:  مشاوره تلفني انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي

شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بطورمختصر شامل مطالبي بود كه در بالا خوانديد اما مهم است بدانيد كه يكي از مهمترين شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي كه معمولا كمتر به آن توجه ميشود ميزان علاقمندي فرد به رشته ايست كه ميخواهد درآن ادامه تحصيل بدهد . دانشگاه علمي كاربردي با دارا بودن بيش از صدها مركز دانشگاهي در سراسر كشور و بيش از هشتاد درصد رشته هاي دانشگاهي و بدون كنكور بودن يكي از محبوبترين گزينه هاي متقاضيان براي ادامه تحصيل است . يكي ديگر از شرايط و مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ارائه مدارك و سوابق تحصيلي خواسته شده مندرج در سايت اين دانشگاه و يا سايت سازمان سنجش است . بدون وجود مدرك ديپلم امكان ثبتنام در مقطع كارداني دراين دانشگاه وجود ندارد و در مقطع كارشناسي ناپيوسته متقاضيان تنها با ارائه مدرك كارداني ميتوانند در اين مقطع ثبتنام كنند .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني براي بدون كنكور علمي كاربردي


رشته هاي كارداني و رشته هاي كارشناسي

دانشگاه علمي كاربردي بيش از هشتاد درصد رشته هاي دانشگاهي موجود در چهار بخش : كشاورزي ، صنعت ، فرهنگ و هنر و مديريت و خدمات اجتماعي را درخود جاي داده است . اين مركز دانشگاهي با دارا بودن مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و بدون كنكور بودن يك گزينه بسيار عالي براي افرادي است كه در بازاركار مشغول به كار هستند و علاقمندند كه در زمينه شغلي خود تحصيلات آكادميك بدهند . كلاسهايي كه در رشته هاي مختلف در اين دانشگاه برگزار ميشوند در زماني خارج از تايم كاري و اداري هستند و براي ثبتنام اين دانشگاه تنها ارائه مدارك تحصيلي و شناسايي كافي ميباشد .  دانشگاه علمي كاربردي براي ثبتنام و ادامه تحصيل دانشجويان تنها يك شرط دارد و آن پرداخت شهريه است كه شهريه اين دانشگاه شامل شهريه ثابت و شهريه متغير است . شهريه ثابت اين دانشگاه براي يك ورودي تا پايان تحصيلات ثابت است .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ۹۸


ديگر موارد مربوط به ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي

 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۷-۹۸
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ۹۸
 • ثبت نام كنكور سراسري
 • دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • ليست رشته هاي علمي كاربردي
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بهمن ۹۸
 • دفترچه علمي كاربردي ۹۸
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • ثبت نام كنكور سراسري ۹۸
 • سازمان سنجش سراسري
 • ثبت نام آزمون سراسري سال ۱۳۹۸
 • سازمان سنجش كارشناسي ارشد
 • ثبت نام كنكور ۹۸
 • خريد سريال ثبت نام كنكور ۹۸

بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني دقيقا به همان صورتي است كه در بالا گفته شد يعني ابتدا متقاضي بايد از مهلت ثبتنام مطلع باشد سپس اقدام به تهيه دفترچه كرده و در مهلت خواسته شده به دانشگاه بصورت حضوري مراجعه كرده و مدارك خود را ارائه كند و تا زماني كه ثبت نام به پايان ميرسد منتظر جواب درخواست ثبت نام خود بماند . دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي ميتوانند در كلاس هاي تايم هاي مختلف و يا حتي بصورت غير حضوري ادامه تحصيل بدهند . مهم است بدانيد كه حضور در جلسخ امتحان الزامي است و در صورت عدم حضور بر سر كلاسها براي دانشجو غيبت رد خواهد شد و نمره درس برداشته شده صفر خواهد بود . يكي از مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني همچنين پرداخت شهريه دانشگاه است كه مهلت قانوني پرداخت آن تا پايان امتحانات هر ترم است .


بيشتر بخوانيد: پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارشناسي

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارشناسي نيز مانند مراحل كارداني است با اين تفاوت كه دانشجويان متقاضي تحصيل در مقطع كارداني براي ثبت خود بايد مدرك كارداني مرتبط با گرايش تحصيلي كارشناسي را به دانشگاه ارائه كنند . يكي از مهمترين مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارشناسي تحقيق در مورد گرايش هايي است كه در مقطع كارداني رشته اصلي آن را گذرانده ايد . از آنجا كه دانشگاه علمي كاربردي اكثر گرايش ها و رشته هاي موجود در ديگر دانشگاه ها اعم از سراسري و آزاد و دانشگاه هاي غيردولتي را در خود جاي داده است لذا دانشجويان با دريافت اطلاعات از مراكز مشاوره مانند مركز مشاوره تحصيلي آويژه ميتوانند از جزئيات رشته تحصيلي خود مطلع شوند . در اين مركز تعداد زيادي از مشاورين متخصص براي ارائه مشاوره به شما مشغول به كارند كه به امورتحصيلي بطور كامل و دقيق واقف هستند .


بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي


ليست رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي

از آنجا كه رشته هاي پيراپزشكي در كشور بسيار پر متقاضي هستند ، دانشگاه علمي كاربردي امكان ثبت نام بدون كنكور در اين دانشگاه ها ندارد . اين رشته ها تنها با شركت در كنكور امكان ثبت نام دارند . البته مهم است بدانيد دانشگاه علمي كاربردي چندي از رشته هاي پيراپزشكي مانند كارشناسي و كارداني حرفه اي بهداشت ، علوم آزمايشگاهي دامي ، تعمير تجهيزات پزشكي  و دامپزشكي در شاخه دامپروري را در خود گنجانده است . در سالهاي آينده اميد آن ميرود كه اين دانشگاه بتواند زير نظر وزارت بهداشت در شاخه هاي پيراپزشكي مانند پرستاري ، فيزيوتراپي ، اتاق عمل و … نيز دانشجو جذب كند و زير ساخت هاي لازم براي ارائه آن را سازماندهي كند تا دانشجويان بتوانند در آن ادامه تحصيل دهند .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام تكميل ظرفيت علمي كاربردي بدون كنكور مهر


مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه

مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه يكي از دغدغه هاي بسياري از متقاضيان است . مهم است بدانيد كه مراحل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ورودي بهمن ماه دقيقا شبيه ورودي مهر ماه و آنچه كه در بالا گفته شد ميباشد . دانشگاه علمي كاربردي از معدود دانشگاه هايي است كه در هر دو نيم ترم مهر ماه و بهمن ماه دانشجو ميپذيرد . اين دانشگاه براي آسودگي حال دانشجوياني كه از ثبت نام در نيمترم مهرماه باز مانده اند يك مهلت ثبت نام براي ترم بهمن ماه ايجاد كرده است كه دانشجويان مجبور به يك سال باز ماندن از تحصيل نشوند و بتوانند در مهلت مورد نظر خودشان ادامه تحصيل بدهند . تعداد بسيار زيادي از اين مراكز تحصيلي زير نظر دانشگاه علمي كاربردي در سراسر كشور وجود دارد و بيشمار رشته و گرايش براي ادامه تحصيل دادن دانشجويان در اين دانشگاه طراحي شده است .


بيشتر بخوانيد: پرطرفدارترين رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي


جهت اطلاع از جزئيات ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي با آويژه تماس بگيريد

 • آزمون سنجش
 • نتايج كنكور سراسري ۹۸
 • آدرس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • پايگاه اطلاع رساني دانشگاه جامع علمي كاربردي استان تهران 
 • ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • آدرس ساختمان مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • سامانه هم آوا علمي كاربردي            
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • رشته حقوق علمي كاربردي
 • ثبت نام علمي كاربردي
 • دانشگاه علمي كاربردي كيش
 • ثبت نام دانشگاه پيام نور

بيشتر بخوانيد: تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي


دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه جامع علمي كاربردي هر ساله پذيراي تعداد زيادي دانشجو است كه تنها با در دست داشتن مدرك ديپلم سه شاله نظام جديد و يا چهار ساله نظام قديم ميتوانند در رشته مورد علاقه خود تحصيل كنند . در اين دانشگاه همچنين تعداد زيادي از رشته هاي موردعلاقه دانشجويان وجود دارد از جمله شاخه هاي مهندسي و صنعت مثل مهندسي هوافضا و يا مهندسي معماريست كه متقاضيان بسياري را با خود به همراه دارد . شما عزيزان ميتوانيد براي كسب اطلاعات كامل و دقيق از ثبت نام علمي كاربردي و يا هرگونه مشاوره تحصيلي با مشاورين متخصص ما در مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس بگيريد و از جزئيات دقيق ثبتنام و مدارك لازم و يا شرايط آن مطلع شويد . در پايان يك نكته مهم براي ادامه تحصيل و موفق شدن در هر زمينه شغلي كسب اطلاعات كامل و همه جانبه است پس در جمع آوري اطلاعات كوشا باشيد .

 

براي مشاوره در زمينه مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي

از مشاورين مركز مشاوره تحصيلي و نظام وظيفه آويژه از طريق تلفن ثابت

در سراسر كشور با 9099072068 تماس بگيريد

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتي ايام تعطيل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۵۴:۵۹ ] [ avije ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم /  نوار نقاله / انجام پروژه های متلب / جواب بازی آمیرزا